मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोवाडे|अज्ञात शाहिर|
सुभेदार यशवंत कन्हेया सदा...

यशवंतराव होळकर - सुभेदार यशवंत कन्हेया सदा...

पोवाडा म्हणजे इतिहासाचे एक साधन. पोवाडा नेहमी समकालीन साक्षीदाराप्रमाणे विश्वसनीय असतो.


सुभेदार यशवंत कन्हेया सदा फत्ते करी तलवारी । सवाई यशवंतराव होळकर प्रसन्न मल्हारी हस्त शिरीं ॥ध्रुपद॥
वडिल नावकर मल्हार ऐका गर्दी झाली त्यावरती । जे सावध होते परंतु सर्यत केली सरतासरती ॥ भाऊ यशवंतराव बहादर ऐकुन घ्याया ह्या कीर्ति । दोन लाख फौजेचा जमाव दों वर्षामधिं घ्या गणती ॥ बनकस कंपू पठाण कडिये फौजेमधि नित्य झडती । मान भिडावुन देति लुढावुन टोपीवाले नाही गणती ॥ नागोपंत सरदार शिपाइँ अनेक उमराव हे बहिरी ॥सुभे०॥ ॥१॥

शहर पुण्याशी यावे ऐसा विचार ठरला फौजेचा ॥ दरकूच घेउनि अघाडी मुकाम केला फलटणचा । मागुन दुसरा गोलपठाणशाह आमदखान मीर नचा ॥ मार्गीं येतां लढाई संग्राम झाला टोपीवाल्यांचा । उद्यां लढाई दुसरी नेमिली आला इलकारा लष्करचा ॥ खाशासुद्धां करुनि तयारी मुकाम केला जेरुरिचा । किं मल्हाराचें दर्शन घ्यावें मग निर्दाळावे वैरी ॥सुभे०॥ ॥२॥

सोमवारच्या दिवशीं प्रातःकाळीं लढाई नेमिली । फत्तेसिंगमानी यांणीं तल्लख लिहून पाठविली ॥ अशी लढाई करा म्हणावें मागें मोहरें नाही जाहली । टोपीवाले फार हरामी त्यांनीं बहु धुंद केली ॥ सवाई यशवंतराव जाऊन अंगें तलवार चमकविली । दोन लाख फौजेमधिं जाऊन कणसापरि कत्तल केली ॥ तमाम कंपू पळ सुटला चहुकडे गेले हो पेंढारीं ॥ सुभे०॥ ॥३॥

सवाई मल्हार ऐका गर्दी झाली त्यावरती ॥ बेफाम होते परंतु भली केली सरता सरती । सवाई यशवंतराव बहादर ऐकून घ्याव्या या कीर्ति ॥ दोन लाख फौजेचा जमाव दो प्रहरांमधिं घ्या गणति । बंक कंपु पठाण कडवे फौजेमधीं नित्य झडती ॥ मान भिडावून देती लुढावून टोपीवाले नाही गणती । फत्तेसिंग मान्या कुलअखत्यारी ऐकुनि घ्या या शुर मूर्ती ॥ नागोपंत सरदार शिपाई अनेक उमराव हे बहिरी । जसा कृष्ण अवतार मुरारी गोपिकांवर कृपा करी ॥सुभे०॥ ॥४॥
सुभेदार महाराज प्रतापी नामें ऐका एक मोहोरा । कारभारी ऐकुनि घ्यावे हरनाथाचा कुलकुल्ला ॥ शहर पुण्याची नाकेबंदी वागुं देईना पसारा । खाटमार मोठा कठिण नाहिं कुठें ऐकिली तर्‍हा ॥ मार देउनि खंडण्या घेतो चौमुलखामधिं दरारा । वडिलावडिलीं पुरुषार्थ महिमा सवाई यशवंतराव जुरा ॥ आनंदफंदीचे छंद ऐकतां लढाई झाली ही सारी । सुभेदार यशवंत कन्हेया सदा फत्ते करी तलवारी ॥ सवाई यशवंतरव होळकर प्रसन्न मल्हारि हस्त शिरीं ॥सुभे०॥ ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP