TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ७६

आचारकाण्डः - अध्यायः ७६

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ७६
सूत उवाच ॥
हिमवत्युत्तरदेशे वीर्य्यं पतितं सुरद्विषस्तस्य ॥
संप्राप्तमुत्तमानामाकरतां भीष्मरत्नानाम् ॥१॥

शुक्लाः शङ्खाब्जनिभाः स्योनाकसन्निभाः प्रभावन्तः ॥
प्रभवन्ति ततस्तरुणा वज्रनिभा भीष्मपाषाणाः ॥२॥

हेमादिप्रतिबद्धाः शुद्धमपि श्रद्धया विधत्ते यः ॥
भीष्ममणिं ग्रीवादिषु सुसम्पदं स सर्वदा लभते ॥३॥

निरीक्ष्य पलायन्ते यं तमरण्यनिवासिनः समीपेऽपि ॥
द्वीपिवृकशरभकुञ्जरसिंहव्याघ्रादयो हिंस्राः ॥४॥

तसोयत्कलतष्टतरोर्भवति भयं न चास्तीशमुपहसन्ति ॥
भीष्ममणिर्गुणयुक्तो सम्यक्प्राप्ताङ्गुलीकलत्रत्वः ॥५॥

पितॄतर्पणे पितॄणां तृप्तिर्बहुवार्षिकी भवति ॥
शाम्यन्त्यद्भुतान्यपि सर्पाण्डजाखुवृश्चिकविषाणि ॥
सलिलाग्निवैरितस्करभयानि भीमानि नश्यन्ति ॥६॥

शैवलबलाहकाभं पुरुषं पीतप्रभं प्रभाहीनम् ॥
मलिनद्युति च विवर्णं दूरात्परिवर्जयेत्प्राज्ञः ॥७॥

मूल्यं प्रकल्प्यमेषां विबुधवरैर्दैशकालविज्ञानात् ॥
दूरे भूतानां बहु किञ्चिन्निकटप्रसूतानाम् ॥८॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे वैदूर्य्यपरीक्षणं नाम षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥७६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:03.0200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

error curve

 • त्रुटी वक्र 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.