TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ६०

आचारकाण्डः - अध्यायः ६०

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ६०
॥हरिरुवाच ॥
षडादित्ये दशा ज्ञेया सोमे पञ्चदश स्मृताः ॥
अष्टावङ्गारके चैव बुधै सप्तदश स्मृताः ॥१॥

शनैश्चरे दश ज्ञेया गुरोरेकोनविंशतिः ॥
राहोर्द्वादशवर्षाणि एकविंशतिर्भार्गवे ॥२॥

रवेर्दशा दुः खदा स्यादुद्वेगनृपनाशकृत् ॥
विभूतिदा सोमदशा सुखमिष्टान्नदा तथा ॥३॥

दुः खप्रदा कुजदशा राज्यादेः स्याद्विनाशिनी ॥
दिव्यस्त्रीदा बुधदशा राज्यदा कोशवृद्धिदा ॥४॥

शनेर्दशा राज्यनाशबन्धुदुः खकरी भवेत् ॥
गुरोर्दशा राज्यदा स्यात्सुखधर्मादिदायिनी ॥५॥

राहोर्दशा राज्यनाशव्याधिदा दुः खदा भवेत् ॥
हस्त्यश्वदा शुक्रदशा राज्यस्त्रीलाभदा भवेत् ॥६॥

मेष अङ्गारकक्षेत्रं वृषः शुक्रस्य कीर्त्तितः ॥
मिथुनस्य बुधो ज्ञेयः सोमः कर्कटकस्य च ॥७॥

सूर्य्यक्षेत्रं भवेत्सिंहः कन्या क्षेत्रं बुधस्य च ॥
भार्गवस्य तुला क्षेत्रं वृश्चिकोंगारकस्य च ॥८॥

धनुः सुर गुरोश्चैव शनेर्मकरकुम्भकौ ॥
मीनः सुरगुरोश्चैव ग्रहक्षेत्रं प्रकीर्त्तितम् ॥९॥

पौर्णमास्याद्वयं तत्र पूर्वाषाढाद्वयं भवेत् ॥
द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः स्वपिति कर्कटे ॥१०॥

अश्विनी रेवती चित्रा धनिष्ठा स्यादलङ्कृतौ ॥
मृगाहिकपिमार्जारश्वानः सूकरपक्षिणः ॥११॥

नकुलो मूषकश्चैव यात्रायां दक्षिणे शुभः ॥
विप्रकन्या शिवा एषां शङ्खभेरीवसुन्धराः ॥१२॥

वेणुस्त्रीपूर्णकुम्भाश्च यात्रायां दर्शनं शुभम् ॥
जम्बूकोष्ट्रखराद्याश्च यात्रायां वामके शुभाः ॥१३॥

कार्पासौषधितैलं च पक्वाङ्गारभुजङ्गमाः ॥
मुक्तकेशी रक्तमाल्यनग्नाद्यशुभमीक्षितम् ॥१४॥

हिक्काय लक्षणं वक्ष्ये लभत्पूर्वे महाफलम् ॥
आग्नेये शोकसन्तापौ दक्षिणे हानिमाप्नुयात् ॥१५॥

नैर्ऋत्य शोकसन्तापौ मिष्टान्नं चैव पश्चिमे ॥
अर्थं प्राप्नोति वायव्ये उत्तरे कलहोभवेत् ॥१६॥

ईशाने मरणं प्रोक्तं हिक्कायाश्चफलाफलम् ॥
विलिख्य रविचक्रं तु भास्करो नरसन्निभः ॥१७॥

यस्मिन्नृक्षे वसद्भानुस्तदांदि त्रीणि मस्तके ॥
त्रयं वक्त्रे प्रदातव्यमेकैकं स्कन्धयोर्न्यसेत् ॥१८॥

एकैकं बाहुयुग्मे तु एकैकं हस्तयोर्द्वयोः ॥
हृदये पञ्च ऋक्षाणि एकं नाभौ प्रदापयेत् ॥१९॥

ऋक्षमेकं न्यसेद्गुह्ये एकैकं जानुके न्यसेत् ॥
नक्षत्राणि च शेषाणि रविपादे नियोजयेत् ॥२०॥

चरणस्थेन ऋक्षेण अल्पायुर्जायते नरः ॥
विदशेगमनं जानौ गुह्यस्थे परदारवान् ॥२१॥

नाभिस्थेनाल्पसन्तुष्टो हृत्स्थेन स्यान्महेश्वरः ॥
पाणिस्थेन भवेच्चौरः स्थानभ्रष्टो भवेद्धजे ॥२२॥

स्कन्धस्थिते धनपतिर्मुखे मिष्टान्नमाप्नुयात् ॥
मस्तके पदृवस्त्रं स्यान्नक्षत्रं यदि स्थितम् ॥२३॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डं प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे ज्योतिः शास्त्रे ग्रहदशादिनिरूपणं नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:02.0670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

crudeness

 • पु. कच्चेपणा 
 • पु. ओबडधोबडपणा 
 • पु. असंस्कृतपणा 
 • पु. कच्चेपणा 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.