TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|गरूडपुराणम्|आचारकाण्डः|
अध्यायः ६१

आचारकाण्डः - अध्यायः ६१

विष्णू पुराणाचा एक भाग असलेल्या गरूड पुराणात मृत्यूनंतरच्या स्थितीबद्दलची चर्चा आहे, शिवाय श्रद्धाळू हिंदू धर्मीयांमध्ये मृत्यूनंतर जी विविध क्रिया कर्मे केली जातात, त्याला गरूडपुराणाची पार्श्वभूमी आहे.


अध्यायः ६१
॥हरिरुवाच ॥
सप्तमोपचयाद्यस्थश्चन्द्रः सर्वत्र शोभनः ॥
शुक्लपक्षे द्वितीयस्तु पंचमो नवमस्तथा ॥१॥

संपूज्यमानो लोकैस्तु गुरुवदॄश्यते शशी ॥
चन्द्रस्य द्वादशावस्था भवन्ति श्रृणु ता अपि ॥२॥

त्रिषु त्रिषु च ऋक्षेषु अश्विन्यादि वदाम्यहम् ॥
प्रवासस्थं पुनर्दृष्टं मृतावस्थं जयावहम् ॥३॥

हास्यावस्थं नता(क्रीडा) वस्थं प्रमोदावस्थमेव च ॥
विषादावस्थभोगस्थे ज्वरावस्थं व्यवस्थितम् ॥४॥

कम्पा(न्या) वस्थं सुखावस्थं द्वादशावस्थगं भवेत् ॥
प्रवासो हानिर्मृत्यु च जयो हासेरतिः सुखम् ॥५॥

शोको भोगो ज्वरः कम्पः सुखं चेति क्रमात्फलम् ॥
जन्मस्थः कुरुते तुष्टिं द्वितीये नास्ति निर्वृतिः ॥६॥

तृतीये राजसन्मानं चतुर्थे कलहागमः ॥
पञ्चमेन मृगाङ्केन स्त्रीलाभो वै तथा भवेत् ॥७॥

धनधान्यागमः षष्ठे रतिः पूजा च सप्तमे ॥
अष्टमे प्राणसन्देहो नवमे कोशसञ्चयः ॥८॥

दशमे कार्य्यनिष्पत्तिध्रुवमेकादशे जयः ॥
द्वादशेन शशाङ्केन मृत्युरेव न संशयः ॥९॥

कृत्तिकादौ च पूर्वेण सप्तर्क्षाणि च वै व्रजेत् ॥
मघादौ दक्षिणे गच्छेदनुराधादि पश्चिमे ॥१०॥

प्रशस्ता चोत्तर यात्रा धनिष्ठादिषु सप्तसु ॥
अश्विनी रेवती चित्रा धनिष्ठा समलङ्कृतौ ॥११॥

मृगाश्विचित्रापुष्याश्च मूला हस्ता शुभाः सदा ॥
कन्याप्रदाने यात्रायां प्रतिष्ठादिषु कर्मसु ॥१२॥

शुक्रचन्द्रौ हि जन्मस्थौ शुभदौ च द्वितीयके ॥
शशिज्ञशुक्रजीवाश्च राशौ चाथ तृतीयके ॥१३॥

भौममन्दशशाङ्कार्का बुधः श्रेष्ठस्चतुर्थके ॥
शुक्रजीवौ पञ्चमे च चन्द्रकेतुसमाहितौ ॥१४॥

मन्दार्कौ च कुजः षष्ठे गुरुचन्द्रौ च सप्तमे ॥
ज्ञशुक्रावष्टमे श्रेष्ठौ नवमस्थो गुरुः शुभः ॥१५॥

अर्कार्किचन्द्रा दशमे ग्रहा एकादशेखिलाः ॥
बुधोऽथ द्वादशे चैव भार्गवः सुखदो भवेत् ॥१६॥

सिंहेन मकरः श्रेष्ठः कन्यया मेष उत्तमः ॥
तुलया सह मीनस्तु कुम्भेन सहकर्कटः ॥१७॥

धनुषा वृषभः श्रेष्ठो मिथुनेन च वृश्चिकः ॥
एतत्षडष्टकं ? प्रीत्यै भवत्येव न संशयः ॥१८॥

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे ज्योतिः शास्त्रे ग्रहाणां शुभाशुभस्थानादिनिरूपणं नामैकपष्टितमोऽध्यायः ॥६१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:53:02.1300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

fluctuating price

 • चढौतारी किंमत 
 • स्त्री. चढौतारी किंमत 
 • चढौतारी किंमत 
 • स्त्री. चढौतारी किंमत 
RANDOM WORD

Did you know?

जपाची संख्या १०८ का ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.