TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ७३४

मदालसा - अभंग ७३४

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


मदालसा

श्रीगुरु देवराया प्रणिजातु जो माझा ।

मनादि मूळ तूंचि विश्वव्यापक बीजा ।

समाधि घेइ पुत्रा स्वानंदाचिया भोजा ।

पालखी पौढलिया नाशिवंतरे माया ॥१॥

जागरे पुत्रराया जाई श्रीगुरुशरण ।

देह तूं व्यापिलासि चुकवी जन्ममरण ।

गर्भवासु वोखटारे तेथें दु:ख दारुण ।

सावध होईकारे गुरुपुत्र तूं सुजाण ॥२॥

मदलसा म्हणे पुत्रा ऐक बोलणें माझें ।

चौर्‍यांशी घरामाजी मन व्याकुळ तुझें ।

बहुत सिणतोसी पाहातां या विषयासी ।

जाण हें स्वप्नरुप येथें नाहीं बा दुजें ॥३॥

सांडिरे सांडि बाळा सांडि संसारछंदु ।

माशिया मोहळरे रचियेलारे कंदु ।

झाडूनि आणिकी नेला तया फ़ुकटचि वेधु ।

तैसी परी होईल तुज उपदेशे आनंदु ॥४॥

सत्त्व हें रज तम लाविती चाळा ।

काम क्रोध मद मत्सर तुज गोंविती खेळा ।

यासवें झणें जासी सुकुमारारे बाळा ।

अपभ्रंशी घालतील मुकसिल सर्वस्वाला ॥५॥

कोसलियानें घर सुदृढ पैं केलें ।

निर्गुण न विचारितां तेणें सुख मानियेलें ।

जालेरे तुज तैसें यातायाति भोगविले ।

मोक्षद्वारा चुकलासि दृढ कर्म जोडलें ॥६॥

सर्पे पै दर्दुर धरियेलारे मुखी ।

तेणेंहिरे माशी धरियेली पक्षी ।

तैसा नव्हे ज्ञानयोगु आपाआपणातें भक्षी ।

इंद्रियां घाली पाणी संसारी होईरे सुखी ॥७॥

पक्षिया पक्षिणीरे निरंजनीं ये वनीं ।

पिलिया कारणेंरे गेली चारया दोन्ही ।

मोहोजाळे गुंतलीरे प्राण दिधले टाकुनी ।

संसार दुर्घट हा विचारु पाहे परतुनी ॥८॥

जाणत्या उपदेशु नेणता भ्रांती पडिला ।

तैसा नव्हें ज्ञानप्रकाशु ज्ञानदेवो अनुवादला ।

अनुभवीं गुरुपुत्र तोचि स्वयं बुझाला ।

ऐके त्या उध्दरणा गायक सहज उध्दरला ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-01T04:02:25.3330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जीवप्राण

  • m  Life and soul. A darling. 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site