TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ३५६ ते ३६०

पांडुरंग प्रसाद - अभंग ३५६ ते ३६०

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


पांडुरंग प्रसाद

३५६

तुझी गुण कीर्ति ऐकोनि आर्ते मन उचललें ।

आलिंगना धाविन्नले उताविळ ॥१॥

तनु मनु विगुंतले मन वाचा गुंतलें ।

मी माझें विसरले दर्शन गे माये ॥२॥

उतावेळपणें भुजदंड उचललें ।

नेणोनि ठकलें ठेले रुप पाहतांचि बाईये ॥३॥

पातिया पातें नलगे पाहणें तेंचि ठेलें ।

तैसें बापरखुमादेवीवर विठ्ठलें

केलेगे माये ॥४॥

३५७

व्योमाचा पालऊ शिरेंविण पांगुरलें ।

मस्तकेंविण तुरंबिलें सुमन वो ॥१॥

सुखांचें सुख निजसुख नव्हें ।

नव्हें तें हो म्यां गिळिलेंगे माये ॥२॥

नेणेनि शाहाणे झाले चौघेजण ।

अठारांसी खूण बाणले माये ॥३॥

रखुमादेविवरु जीवनीं जीवनु ।

त्याहुनि माझें मनु परतें देवा ॥४॥

३५८

अवघां डोळां तुज म्यां पाहावें ।

अवघां श्रवणीं तुजचि ऐकावें ॥१॥

अवघी मूर्ति तुजपें ध्यावें ।

अवघां चरणीं तुझ्या पंथी चालावें ॥२॥

रखुमादेविवरु अदट दाविला ।

माझ्या देहीं वाढला ब्रह्माकारें ॥३॥

३५९

मन हें लोंधलें प्रपंचा विसरलें ।

मीपण गेलें तुजमाजी ॥

तूं आम्हां गोसावी सुखादि क्षेम

न ठेवी ।

आपली सुखपदवी देई भोगूं ॥

तेथूनि वेगळें होतां प्राण जाईल आतां ।

नामाचा न व्हावा वियोगु रया ॥१॥

तुझें नाम ध्यान कीर्तन आतां ।

न विसंबे सर्वथा तुझिया पायां ॥

पायापासूनि वृत्ति माथां चढे ।

ह्रदयीं धरिलासि सबाह्य रया ॥२॥

ऐसिया वृत्ति ध्यान ध्यावों

कां माझें मन ।

होय तुज समान मीपण नाहीं ॥

अनंत गोवळु अलगटु दावितासी

नेटपाटु काय वानूं तुझी सुरपदवी ।

ठाण त्रिभंगी देखोनी देवढें सुंदर

आठवू विसरु हा नाहीं रया ॥३॥

तोचि तूं आतां वेगळेपणें पाहतां ।

इंद्रियाची सत्ता वर्तविता ॥

कीं परतोनि पाहातां प्रपंच निमाला ।

तुजमाजी तेथें नातळे द्वैतभावो ॥

बापरखुमादेविवरा विठ्ठलु पाहतां ।

पाहणें निमोनियां उरे रया ॥४॥

३६०

कांहीं न करिजे ते तुझी सेवा ।

कांहीं नव्हेसि तें तूं देवा ॥१॥

नेणिजे तें तुझें रुप ।

जाणिजे तितुकें पाप गा देवा ॥२॥

स्तुति करणें ते तुझी निंदा ।

स्तुति जोगा नव्हेसि गोविंदा ॥३॥

बापरखुमादेविवरा विठ्ठला ।

येवढा साभिलाषु कां दाविला ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-25T22:09:16.7100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

व्याप

 • पु. १ सतत वास , लक्ष , व्यग्र असणे ; एकासारखे व्यापृत , उद्योगांत निमग्न असणे . ' तनु धन विषयाचा । सर्व जो जो पसारा । अनृतचि परि माझा । त्यामध्ये व्याप सारा । २ प्रापंचिक उद्योग व त्रास ; आयुष्यातील हालअपेष्टा , कष्ट , इ० . ३ पसारा ; विस्तार ; मोठा व्यवहार . जितका व्याप तितुके वैभव । - दा १४ . ६ . २६ . ४ उदव्याप . [ सं . वि + आप ] म्ह० - व्याप तितका संताप . व्यापक - वि . १ व्यापणारा ; आच्छादणारा ; सर्व विस्तार आपल्यांत घेणारा . २ पूर्णपणे भेदणारा व आक्रमणारा . ३ अंतर्भाव , समावेश करणारा ; सर्व पोटांत घेणारा . मनुष्यत्व जाति ब्राह्मणत्वजातिपेक्षां व्यापक . ४ पसरणारा ; विस्तार पावणारा . ५ मोठया , उदार विचाराचा ( माणूस ). तेथे भले आडळती । व्यापक तेहि कळो येती । - दा १९ . २ . २१ . व्यापणे - उक्रि . आच्छादणे ; पोटांत घेणे ; समाविष्ट करणे ( ल . व शब्दाशः ) - अक्रि . १ पसरणे ; व्यापृत होणे . २ भिनणे ; फैलावणे ( विषादि अंगांत ). विष जो सर्वांगी व्यापले नाही तोपर्यंत उपाय चालतो . व्यापन - न . १ आक्रमण ; प्रसरण . २ समावेशन ; व्यापण्याचा व्यापार . [ सं . ] व्यापी - वि . व्यापणारा ; पसरणारा ; समावेश करणारा . ( समासांत उपयोग ) जगदव्यापी ; सर्वव्यापी . व्याप्त , व्यापित - वि . १ व्यापलेला ; आच्छादलेला ; समाविष्ट केलेला . २ जिरलेला ; मुरलेला . ३ परिपूर्ण ; भरलेले . ४ लब्ध ; प्राप्त . व्याप्ति - स्त्री . १ आक्रमण ; सर्वत्र विद्यमानता . २ विश्वव्यापकता ; शिवादि देवतेचे एक अभिधान . ३ ( सामा . ) विस्तार ; पसारा ; व्याप . देखे हे शब्दाची व्याप्ति । - ज्ञा २ . ११४ . ४ प्राप्ति ; मिळकत . ५ ( शाप . ) वर्गीकरण ; विभागणी . ६ ( शाप . ) स्थान ; अस्तिवाचे , मिळाण्याचे ठिकाण . - सेंपू १ . ६३ . ७ ( तर्कशास्त्र ) निकट व अविभाज्य साहचर्य ; निश्चित अनुमानकारण . अग्नीची व्याप्ति धूमावर . ( धुरामध्ये अग्नीचा समावेश असतोच , तेव्हां अग्नीच्या अस्तित्वाचे अनुमान निश्चित ). व्याप्य - वि . १ व्यापावयाचे किंवा व्यापलेले ; आक्रमित . २ समाविष्ट व्हावयाचे किंवा झालेले ; अंतर्भूत . ३ ( तर्कशास्त्र ) अनुमानविषय असलेले . 
 • ०कोटि स्त्री. अंतर्भूतवर्ग ; गौण , पोटविषय , वर्ग . व्याप्यकोटि - प्रविष्ट - अंतर्गत इ० समास . 
 • ०वृत्ति स्त्री. ( तर्क . ) निरंतर साहचर्य . व्यापन . - वि . नेहमी बरोबर , चिकटून असणारे ; अंतर्वती , अनुषक्त असणारे . 
 • ०व्यापक पु. एक व्याप्य आणि एक व्यापक असा भयतांचा संबंध . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

ऐश्वर्याचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.