TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ३७२

सौरी - अभंग ३७२

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


सौरी

३७२

कर्मास्तव जालों सौरा ।

गेलों पंढरपुरा ।

मा मी गेलों पंढरपुरा ।

संतसनकादिकां मेळीं डौर वाईला पुरा ॥१॥

चाल रामा घरा करुं प्रपंचेसि वैरा ॥ध्रु०॥

द्वैतभाव कल्पना खोडी सांडी याची आशा ।

विठ्ठलनाम हेंचि सार जिव्हें प्रेमठसा ॥२॥

अद्वैत भरिन मन भारीना तोडिन भवपाश ।

क्षमा दया धरिन चित्तीं सर्वभूतीं महेश ॥३॥

ज्ञान ज्ञेय हाचि विचार सर्वमय हरि मा

मी सर्वमय हरि ।

दुजेपण न पंडे दृष्टी एकपण घरोघरीं ॥४॥

वासना खोडि वेगीं टाहो करीन रामनामें मा

मी टाहो करीन रामनामें ।

पुंडलिक पेठ संताचे माहेर

तेथें नाचेन मनोधर्मे ॥५॥

विज्ञान हरि आपणचि क्षरला दुजेपणें छंदु थोरु ।

मा मी दुजेपणें छंदु थोरु ।

निष्काम स्वरुप सूत्रधारी खरा एकरुपें हरिहरु ॥६॥

त्रिकाळध्यान त्रिकाळ मन हारपलें जेथ ।

पुरली मनकामना मा मी पुरली मनकामना ।

वैकुंठ प्रकट आपणचि नाथ ॥७॥

देहुडा पाउलीं वेणु वाहे विटेवरी निट ।

वोळली कामधेनु युगें अठ्ठाविस वाट ॥८॥

एक वृक्ष क्षरला आपणचि जग सर्वघटीं आत्मारामु ।

ज्ञानदेवो म्हणे आम्हा पंढरपुरी जाला विश्रामु ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-25T22:00:40.1770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वाघाचा वाढा वाढत नाहीं

  • वाघ अनेकांचा घात करतो पण त्यापासून त्याला कांहीं फारसा लाभ होत नाहीं. त्याचें कांहीं गोत वाढत नाहीं. तो शेवटीं एकटाच राहतो व मरतो. त्याप्रमाणें दुष्ट मनुष्याची कधीं भरभराट होत नाहीं. पर्याय -वाघाचे वाडे वसत नाहींत. 
RANDOM WORD

Did you know?

भीमा माहात्म्य हा ग्रंथ उपलब्ध होइल का?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site