TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ३७७ ते ३८५

कीर्तनपर - अभंग ३७७ ते ३८५

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


कीर्तनपर

३७७

दसविये द्वारीं वोहट पडिला ।

नेणता पैं गेला पाहावया ॥१॥

अवचिती वाट सांपडली पंथें ।

ब्रह्मनाम तेथें आलें हातां ॥२॥

ज्ञानदेवा गीती निशाणी नाम ।

समाधि संजिवनीं तारक हरि ॥३॥

३७८

भावाचेनि बळें घेतलें वैकुंठ ।

हरिनाम नीट वैकुंठ मार्ग ॥१॥

सोपें हो साधन साधावया लागी ।

नलगे उपाधि नाना मते ॥२॥

ज्ञानें सहित ज्ञान विज्ञानेसि धन ।

वृत्तीचें समाधान निवृत्ति करी ॥३॥

शांति दया क्षमा करुणानिधी प्रेमा ।

नेऊनि परब्रह्म भावें मिळती ॥४॥

ज्ञानदेवो सांगे भावो मिनला गंगे ।

सुस्त्रात सर्वांगें हरी गंगा ॥५॥

३७९

आलिया जवळा भक्तिसुख देखे ।

पालव पोखे वाणिव भोगी ॥१॥

तें सुख आम्हां विठ्ठलचरणीं ।

निवृत्ति करणी व्यासाचिये ॥२॥

जप तप ध्यान क्रिया कर्म धर्म ।

रामकृष्ण नेम गुरुभजनें ॥३॥

ज्ञानदेवो म्हणे संसार निरसी ।

अखंड मानसीं विठ्ठल हरी ॥४॥

३८०

अभाव संगती नाना भूत व्यक्ती ।

संसार पंगती मेळवी त्यासी ॥१॥

हरिनाम शोक करी अभाव कामारी ।

यातें दुरी करी हरिपाठें ॥२॥

संतांची संगती वेदश्रुतीची मती ।

घेउनियां हाती ब्रह्मशास्त्र ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे नारायण नाणें ।

घेउनि पारखणें भक्तीपेठे ॥४॥

३८१

यश कीर्ति वानु नेणें मीं वाखाणू ।

रामकृष्ण आम्हां सणू नित्य दिवाळी ॥१॥

नरहरि रामा नरहरि रामा ।

पुराणपुरुषोत्तमा हरि गोपाळा ॥२॥

या नेमीं अक्रुर जाला साहाकारी ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे नामेंविण जो नरु ।

तो होय भूमिभारु ये संसारीं ॥४॥

३८२

प्रीतीवींण फ़ळ केंविं लाहे प्राणी ।

जैसा चातक धरणीं उपवासु ॥१॥

वोळलिया मेघ सावधु बोभाये ।

बिंदुमात्र घेई जीवन देखा ॥२॥

तैसें केंवि घडे संसारिया चित्तें ।

प्राप्तीच्या अर्थातें साहे संत ॥३॥

सगुण निर्गुण समस्त आहे ।

विरुळा येथें साहे समता बुध्दी ॥४॥

जंववरी समान शांति बुध्दि हे ठेली ।

तंववरी हे भूली बोली कैसी घडे ॥५॥

दिन काळ पळ स्मरण नामाचें ।

विरुळा या मंत्राचें करी पठण ॥

ज्ञानदेव म्हणे नामया हें तूं

गा जाणसी ।

भजन केशवासी तूंचि तुझा ॥६॥

३८३

निज तेज बीज नाठवें हे देहे ।

हरपला मोहो संदेसीं ॥१॥

काय करुं सये कोठें गेला हरी ।

देहीं देह मापारी हरी जाला ॥२॥

विदेह पैं गंगा पारुषली चित्तीं ।

चिद्रुपीं हे वृत्ति बुडीयेले ॥३॥

गुरुलिंगी भेटीं निवृत्ति तटाक ।

देखिलें सम्यक समरसें ॥४॥

दत्तचित्तवृत्ति ज्ञेयज्ञानकळा ।

समाधि सोहळा विष्णुरुपीं ॥५॥

ज्ञानदेव गाय हरि नामामृत ।

निवृत्ति त्त्वरित घरभरी ॥६॥

३८४

कापुरें परिमळु दिसे वो अळुमाळु ।

हळु हळु सुढाळू पवनपंथें ॥१॥

पवनीं न माये पवनही धाये ।

परतला खाय आपणासी ॥२॥

मुखवात नाहीं तरसते बाहीं ।

नावें दिशा दाही आप घोष ॥३॥

ज्ञानदेवा मौन्य नामाचें तारण ।

तारक हरिविण दुजा नाहीं ॥४॥

३८५

श्रवण त्त्वचा चक्षु जिव्हा घ्राण ।

दशहि इंद्रिये जाण हरीच्या ठायीं ॥१॥

अवघा हा गोविंदु अवघा हा मुकुंदु ।

अवघा हा विद्वदु भरला दिसे ॥२॥

पतीतपावन नामे दिनोध्दारण ।

स्मरलिया आपण वैकुंठ देतु ॥३॥

ज्ञानदेव म्हणे हें पुंडलिक जाणे ।

अंतकाळी पेणें साधीयेलें ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-28T21:18:06.8900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः

  • मांजराचा रंग काळा असला तरी डोळा पिवळा किंवा घारा असतो. या गोष्टी निसर्गनिर्मित आहेत. यांस कोणतेहि कारण सांगता येत नाही. तेव्हां ज्या गोष्टी नैसर्गिक असून त्यांची कारणपरंपरा सांगता येत नाही, अशा बाबतीत ही म्हण वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाच्या दहाव्याच्या पिंडाला कावळा न शिवल्यास धर्मशास्त्राप्रमाणे अन्य उपाय कोणता?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site