TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ६८६ ते ६९५

ज्ञानपर - अभंग ६८६ ते ६९५

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


ज्ञानपर

६८६

चातकेंविण अंतरींच ठसलें ।

तेथें एक वोळले ब्रह्ममेघ ॥१॥

तें जीवन अमृत जीवास जालें ।

त्याहुनि एक आगळेंगे माये ॥२॥

रखुमादेविवरु हातेंवीण स्पर्शलें ।

चक्षुविण देखिलें

निज ब्रह्मगे माये ॥३॥

६८७

तें अवघेचि नव्हें नव्हें अवघेचि होय ।

आवघ्याविण सोय आणिक असे ॥१॥

अवघे म्हणिजे तें व्योमाकार दिसे ।

त्याहुनि परतें असेगे माये ॥२॥

रखुमादेविवरु पाहता पाहावया गेले ।

पर तें पराहुनि देखिलें गे माये ॥३॥

६८८

तनुमनुधनें पूजन पैं केलें ।

आत्मलिंग पूंजिलें बाईये वो ॥१॥

तंव निराकार देखिलें निराकार देखिलें ।

मी पूजन लिंग तिन्हीं हारपलें ॥२॥

रखुमादेविवरु निजलिंग विवळलें ।

आवघी आवघे ठायी सामावलें बाईये वो ॥३॥

६८९

सगुणाची शेज निर्गुणाची बाज ।

सांवळी विराजे कृष्णमूर्ति ॥१॥

मन गेलें ध्यानीं कृष्णचि नयनीं ।

नित्यता पर्वणी कृष्णसुख ॥२॥

ह्रदयपरिवारीं कृष्ण मनोमंदिरीं ।

आमुच्या माजघरीं कृष्ण बिंबे ॥३॥

निवृत्ति निघोट ज्ञानदेवा वाट ।

नित्यता वैकुंठ कृष्णसुखें ॥४॥

६९०

आहे तें पाही नाहीं ते कांही ।

ठायीच्या ठायीं हरपलें ॥१॥

नाहीं आम्हां काज नाहीं

आम्हां चोज ।

आमुचें निज गोविंदराजा ॥२॥

बापरखुमादेवीवरु आनंदसोहळा ।

ब्रह्मानंदकळा भोगीतसे ॥३॥

६९१

निर्गुणाचा पालऊ लागला ।

लय लक्षीं हारपला देह माझा ॥१॥

वायांविण गेलें वायांवीण गेलें ।

अवघी बुडाले ब्रह्मेंसहित ॥२॥

रखुमादेविवरु विठ्ठ्लु मालाथिला ।

निजपद पावला जिऊ शिवीं ॥३॥

६९२

कोटीची भरोवरी सरोनी गेली शरीरीं ।

संसाराचि उरी कांही नुरेचिगे माये ॥१॥

लक्षाचा लाभ मज घडलागे माय ।

कवणें उपायें चरण जोडले वो ॥२॥

चिंतनीं चिंतिता काय चिंतावें ।

तें अवघेंचि मनीं रुप गिळावेंगे माये ॥३॥

बापरखुमादेविवरु देहेंवीण आलंगिला ।

तो समर्थ माल्हाथिला बाईये वो ॥४॥

६९३

मी बोल बोलें तो गेला

कवण्या ठायां ।

हें पुसों आलों लवलह्यां वो ।

कव्हणि न सांगति मागूं धावें काह्या ।

आतां लाजिलें ऐशा स्त्रेहागे माये ॥१॥

चला कांवो मज आडोनी ।

रुप पाहोंद्या कां माझें मजलागुनी ।

वेडावलें मज देखुनी ।

शेखीं मी माझें गेलें हारपोनिगे माये ॥२॥

मी बोला आंतु कीं बोल मज आंतु

सुखें मुरालें रुप रुपांतुवो ।

बापरखुमादेविवरु विठ्ठलासि

येकांतु ।

आतां पुरला अंतु ।

दुजेपणागे माये ॥३॥

६९४

आम्हीं संन्यास घेतला ।

देहादिकांचा त्याग केला ॥१॥

आम्ही संन्यासी संन्यासी ।

सदा राहों एकांतेंसी ॥२॥

चित्तचतुष्टया निरसिलें ।

अज्ञाना तिळोदक दिधलें ॥३॥

ज्ञानाचें विज्ञान आलें हातां ॥

आम्हां नाहीं शरीरममता ॥४॥

ब्रह्माहमस्मि शुध्दज्ञान ।

तेथील सांडिला अभिमान ॥५॥

बापरखुमादेविवरु विठ्ठ्लु ह्रदयीं ।

तोचि सबाह्यअभ्यंतर ठाई असे रया ॥६॥

६९५

माझी प्रकृति निष्कृति जालीं ।

ब्रह्मीं सामावली बाईये वो ॥१॥

देहेविण ब्रह्म देखे

देहेविण ब्रह्म देखे ।

तेणें निर्गुण राखे रोखावलें ॥२॥

जाणतां म्हणौनि नेणतां पै गेलें ।

शेखीं आपणातें विसरलें बाईये वो ॥३॥

रखुमादेविवरु नेणोनि जाणीतला ।

जाणपणें निमाला माझ्या ठायी ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-28T22:11:07.5630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

KĀṆVAŚIRAS(काण्वशिरस्)

  • A caste. Originally they were Kṣatriyas. In [Mahābhārata, Anuśāsana Parva], Chapter 35, Verse 17 we find that they were reduced to low caste because of their being jealous of the superiority of the Brāhmaṇas. 
RANDOM WORD

Did you know?

देव्हार्‍यात कोणत्या दिशेला दिव्याची वात असावी, त्याचे फायदे तोटे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.