TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
यलमा - यलमा आली यलमा आली । मच्छर...

भारुड - यलमा - यलमा आली यलमा आली । मच्छर...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

भारुड - यलमा

यलमा आली यलमा आली । मच्छरूपीं यलमा आली । शंकासुराचे वधासी गेली । चारी वेद घेऊन आली । माता माझी यलमा भली ॥ १ ॥

धरा रसातळासी चालली । कूर्मरूपें यलमा आली । माझे बयेन धरली । जयदेवी अंबा स्थापिली ॥ २ ॥

अंबा वराह रूप होऊन । क्षिती दाढेवर धरून । दैत्य अघोर वधून । करिती भक्तांचे पालन ॥ ३ ॥

अंबा नारसिंह रूप होऊन । स्तंभामाजीं गुरुगुरून । हिरण्यकश्यपाचा घेतला प्राण । भक्त प्रल्हादाकारणें ॥ ४ ॥

अंबा झालीसे कृतघ्न । बया बैसली कपाट लावून । मंजुळ बोले हास्यवदन । अष्टभुजा सौभाग्य जाण । दार उघडून पाहे वदन ॥ ५ ॥

वामनरूपें अंबा होऊन । बसली पाताळीं घालून । द्वारपाळ पुन्हा राहून । शुक्र गुरूचा डोळा फोडून । दातृत्व भक्त जाण ॥ ६ ॥

अंबा परशराम होऊन । कामधेनु आली घेऊन । रेणुकेचा वध करून । आपल्या पितृची आज्ञा पाळून ॥ ७ ॥

अंबा झाली असे राम । लंका विभीषणा स्थापून । इंद्रजिताचा घेतला प्राण । अंबा सुवेळ नाचून । अंबेनें केलें रणकंदन ॥ ८ ॥

देवकीचे उदरा जाऊन । गर्भयासी अंबा जाऊन । कंसाहातीं गेली निसटून । गोकुळीं केलें गमन । अंबा शेषावर करी शयन । करी यश्वदेचें स्तनपान । करी कंसाचें छेदन ॥ ९ ॥

अविनाश पंढरी जाण । अंबेने पाहिलें दिंडिरवन । भक्त पुंडलिकाकारण । समचरण कटी ठेवून । दृष्टी नासाग्री ठेवून । न्याहाळी ती भक्तजन । बौद्धरूप अंबा जाण ॥ १० ॥

अंबा दशभुजा नटली । दैत्य दानव मारून आली । कलीरूप प्रगट झाली । जळमय करूं गेली । चंद्र सूर्याशीं आज्ञा दिली । वटपत्रीं शयनीं झाली । त्रिविधताप अंबा माउली । एका जनार्दनीं अंबा पाहिली ॥ ११ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:49.3500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंबीण

  • स्त्री. इतरांपेक्षां अधिक लांबट अंबा येणारें आंब्याचें झाड . ( अंबा ) 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्‍तुदोषावर आरसा काय करतो आरशांचा उपयोग कसा होतो
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site