TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...

आशीर्वादपत्र - चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...

भारुड - आशीर्वादपत्र Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

भारुड - आशीर्वादपत्र

चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार वास्तव्य देहपूर यासी आत्मारामपंत यांचा आशीर्वाद ।
पत्र लिहिणे कारण जे तुम्हास देहगावची सनद शंभर वर्षांनी देऊन पाठविले ।
कलम तपसील । गावची आबादी करावी ॥ १ ॥
कामक्रोध हे रयत त्यांचे ऎकू नये । कलम तपसील ॥ २ ॥
आशा मनषा यांची संगत धरू नये ।कलम० ॥ ३ ॥
सदा स्वधर्मे वागणूक ठेवणे ।कलम तपसील ॥ ४ ॥
शांतिक्षमादया असो देणे ।कलम तपसील ॥ ५ ॥
ज्ञान वैराग्य - भजनपूजनी आदर ठेवणे ।कलम तपसील ॥ ६ ॥
ही कलमे कबूल होऊन तुम्हास रवाना केले । तुम्ही तों ते विसरून सदरींचे कलमास न अनुसरून । वाईट वागणुकीचा रस्ता काढला । तो तुम्हास परिणामी बाधक होईल । सावध रहाणे । एका जनार्दनी शरण । हे आशीर्वादपत्र
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:29:50.4130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो

  • आपल्या प्रश्नाला आपल्याला पाहिजे तेंच उत्तर मिळावें असें प्रत्येकाला साहाजिक वाटतें 
  • तेव्हां प्रश्न विचार्‍याचा आशय असा असतो कीं, दुसर्‍यानें त्याचें उत्तर " होय अगदीं बरोबर " असें थोडक्यांत नेमकें देऊन त्याचे संवादी समर्थन करावें ह्याला इंग्रजींत Question of a appeal म्हणतात. -वाड्मयशोभा, डिसेंबर १९४ 
  • पान २५३. 
RANDOM WORD

Did you know?

चतुर्थीला चंद्र पाहूनच उपास का सोडतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.