TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
ताकीदपत्र - समस्त राजकर्ते धुरंधर । प...

भारुड - ताकीदपत्र - समस्त राजकर्ते धुरंधर । प...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

भारुड - ताकीदपत्र

समस्त राजकर्ते धुरंधर । परगणे शरीराबाद सुभा । सुमातैन लोली प्रवाहे । ताकीदपत्र दिधलें कीं । कायापुरास जिवाजी नामें गृहस्थ । त्यास कौल देऊन देहगांवची वस्ती । आबाद रक्षावया निमित्त । पाठविले आहेत । तर कोण्याही गोष्टीचा ताप न लागेल । हरएकविषयीं साहित्य करावें । मनाजीराव सुभेदार । बुधाजीपंत फडणसी । चित्ताजीपंत चिटणीस । हे थोर मनुष्य असतात । अहंकाराजीपंत सबनीस । यांचे हवाली सर्व देहगांवाचा कारभार दिधला । त्याच्या पट्ट्याच्या घरचे मुत्सद्दी घरीं नसून नवीन मुत्सद्दी कामगार उभे केले तेही चांगले नव्हेत । विकल्पाजी महाजन । मोहाजी शेटे । कामाजी कोतवाल । क्रोधाजी नाईकवाडी । द्वेषाजी जमेदार । विकारपंत जकातदार । लोभाजी पोतनीस । मत्सरजी मेहेत्रे । कुतर्काजी गस्तदार । उन्मत्तजी पाटील कुबुद्धी कुळकर्णी । भ्रमाजी शिपाई । मदाजी देशपांडे । दंभाजी देशमुख । प्रपंचपंत मजूरदार । मूर्खाजी हुजुरे । स्वार्थाजी खिजमतदार । अविवेक पुराणीक । अज्ञान मशालजी । हे नवीन कामगार उभे केलें । तेही चांगले नव्हे । पहिल्या दासी । त्या नवविधा त्यागून । दुसर्‍या दासी उभ्या केल्या । आशा मनीषा तृष्णा कल्पना ममता माया प्रीति भुक्ति भ्रांति इच्छा वासना भ्रमणा कुबुद्धी निंदा अहंता चिंता निद्रा मोहनी । ह्या कामकर्त्या वादी । अहंकारपंत सबनीस यांनी उभ्या केल्या । त्यानें दारोबस्त परगणा बुडविला । आणि यमाजीपंत कमाविसदार । याचे घरीं एकान्त स्थळ स्थापन केलें । त्यावरून हें ताकिदपत्र सादर केलें कीं । नवीन मसुदे व कामगार आहेत ते त्यागावे । सरकर हुजूरचे मुत्सद्दी कामगार आहेत ते त्यागावे । सरकार हुजूरचे मुत्सद्दी कामगार आहेत । तर त्यांचे हातेंकाम घ्यावें । मुत्सद्दी तपशील । शुद्ध सत्त्व भाव विवेक वैराग्य बोध परमार्थ आनंद समाधान निर्वैर स्वानुभव धैर्य सत्त्व भजन पूजन हे कारभारी । कार्यकर्त्या सुशीला सुबुद्धी उन्मनी प्रतिष्ठा । नवविध मर्यादा । दया शांति क्षमा नम्रता समाधी । ह्या कार्यकर्त्या व ते मुत्सद्दी त्याचे हातीं काम घ्यावें । ह्या विषयीं सरकारांतून ताकीद झाली आहे । तर लिहिल्याप्रमाणें वहिवाट करावी । सबनीज मजकूर यांचे मुत्सद्दी कामगार दरम्यान ह्या कामांत आल्यास । पारिपत्य केलें जाईल । स्पष्ट समजावें । सरकार कामगार उभे करावे । त्यांचे हातें काम घ्यावे । एका जनार्दनीं शरण । बहुत काय लिहिणें ताकीदपत्र ॥ १ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:40.9900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

bullet

 • स्त्री. बंदुकीचा गोळी 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.