TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
अष्टपदी - वांकडा म्हणे कृष्णजी बापा...

भारुड - अष्टपदी - वांकडा म्हणे कृष्णजी बापा...

भारुड

Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.


भारुड - अष्टपदी

वांकडा म्हणे कृष्णजी बापा मीं एक देखिलें भूत रे ।

त्याचें विष जळुनी गेलें शेष राहिलें किंचित रे ।

देहाविण छळितो तेथेंचि पीडितो त्या ठायां असें मळमूत्र रे ।

त्यांनीं जिंकिले कोण कोण ते त्यासी जिंकिल कोण तो रे ॥ १ ॥

धोंगडें माझें बोलणें कान्होबा धोंगडें माझें बोलणें ॥ध्रुव०॥

जुनाट जोगडा काळाचा काकडा डोंगरीं रहातो भोंडा रे ।

झडपिला हांवे नागवाचि धांवे पाठीसी लागला भिलगोंडा रे ।

कर्दळी खोपा नेटका रूपा पाहूनि भुलला तोंडा रे ।

जग अंधारी महा भ्यासुरी अपार चालिला वीर्याचा लोंढा रे ॥ २ ॥

कुल्लाळ हाडाचा बाप चहाडाचा अखंड घडतो मडकीं रे ।

त्यासी एक भूत संचार जाला हिमालयाच्या खडकीं रे ।

भूत वर्‍याची नोवरी पाहूनि जिवास भरली धडकी रे ।

कोणी एके वेळीं पाठीशी लागला भेडसाविती लेक लाडकी रे ॥ ३ ॥

नंगाचे दंदी नंगाचि खांदी अति हाडाचा ढेंगा रे ।

त्यासी एक भूतसंचार जाहला येऊनि जडला अंगा रे ।

सुत अंधाचा परांगनेचा चिरे फेडितो कांगा रे ।

त्यासी एक वृक्ष पुढें भेटला डांगानें मोडिला टांगा रे ॥ ४ ॥

गंगामाझारी संग ढोवरीसी रमला तपो गर्वे रे ।

त्यासी एक पुत्र जळींजन्मला ।

त्यानें केलीं अठरा पर्वे रे ।

तो एक साक्षात वेदो नारायण ।

बोलणें त्याचें बरवें ।

कुरंगीचें पाडस दुबकिलें अयुघ्यापूर मिळविलें रे ॥ ५ ॥

डोळीयाचे जळीं एक द्विज जन्मला तेंचि त्याचें वाहन रे ।

बापापरीस एका तोंडानें आगळा तारका केलें हनन रे ।

शैल्यात्मजेच्या सवतीचा तनय तुझ्या हातीं त्याचें दहन रे ।

दिवा अंधारीं जो कां रमला नातवंड त्याचें गहन रे ॥ ६ ॥

लंगोटबंदा ढुंगासी शेपूट अझुन जीत काळतोंडा रे ।

रात्रींतून ज्यानें शेपुटी बांधोनि संकटीं आणिला धोंडा रे ।

त्रिभुवनासी तो देवऋषी बाप जयाच्या तोंडा रे ।

सोळा सहस्त्र नारी भोगुन ब्रह्मचारी तूं एक म्हणविसी लंडा रे ॥ ७ ॥

वांकड्यानें आहाणा घातला जाण उकलील तो विरळागत रे ।

पदापदाचे अर्थ करी जो तो एक असे बहुश्रुत रे ।

आठा कडव्याची अष्टपदी गाइली तो एक जाणा अद्‌भुत रे ।

एका जनार्दनीं विनवित असे भूत ।

नव्हे कान्होबाचा सूत रे ॥ ८ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:06.0230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पडल्यार आदाव आसिल्लो

  • (गो.) कांहींतरी फायद्याची गोष्ट होती म्हणून पडला. एक मुलगा एकाएकीं रस्त्यांत पडला. तेव्हां जवळच्या लोकांनी त्याच्या बापाला ‘तुमचा मुलगा पडला’ असें जाऊन सांगितलें. त्यावेळीं बाप म्हणाला, ‘बाब्या उगीच पडायचा नाहीं. कांहींतरे फायदा होता म्हणून पडला असेल’ आणि वस्तुस्थिति तशीच होती. मुलाला एक रुपया रस्त्यांत पडलेला दिसला. लोकांच्या देखत तो रुपया रस्त्यांत पडलेला दिसला. लोकांच्या देखत तो रुपया उचलणें धोक्याचें वाटल्यावरुन त्यानें त्याच्यावर सपशेल अंग टाकलें आणि हळू हळू लोकांच्या नकळत तो रुपया हस्तगत केला. एखादा स्वार्थी माणूस संकटांत सांपडला तरी तो कसल्यातरी लाभासाठींच पडला असेल असें लोक समजतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site