TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|भविष्यपुराण|उत्तर पर्व|
अध्याय १२९

उत्तर पर्व - अध्याय १२९

भविष्यपुराणांत धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेक आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष अणि आयुर्वेद शास्त्र वगैरे विषयांचा अद्भुत संग्रह आहे.


अध्याय १२९

श्रीकृष्ण उवाच ॥

ये मानवास्त्रिदशमूर्तिनिकेतनानि कुर्वति साधुजनदृष्टिमनोहराणि । तेषां मृतेत्थ परमार्थमये शरीरे लोके परिभ्रमति कीर्तिमयं शरीरम् ‍ ॥१॥

यः कारयेद्‌द्वारसिताभ्रगौरमुत्तुं गसौधधवलायतनं सुराणाम् ‍ । चन्द्रावदातभवने दिवि लब्धसौख्यो राज्यश्रियं स भुवि बोध युतामुपैति ॥२॥

ये कारंयति सुरसद्म सुदेवतानामर्चाः सुवर्णजतायसशैलताम्राः । सामंतमौलिमणि रश्मिसमर्चितास्ते सिंहासनेऽङ्गदकिरीटभृतोऽवभांसि ॥३॥

येमेरुमौलिमुरसंधकृताभिषेकः पञ्चामृतैः सुरवरानाभिषेचयंति । ते दिव्यकल्पमभिधार्य सुरेश्वरत्वं राज्याभिषेकमतुलं पुनराप्नुवंति ॥४॥

ये शैलराजमलयोद्भवचंदेनन सत्कुंकुमेन च सुराननुलेपयंति । त दिव्यगन्धपटवाससुगंधिदेहा नंदंति नंदनवनेषु सहाप्सरोभिः ॥५॥

गंधाढ्यजातिकमलोत्पलदिव्यपुष्पैर्देवान्नवैरनुदिनं ननु येऽर्चयंति । पुण्योद्भव नरपतित्वमवाप्य तेऽपि यास्यांति कुंदधवलामचिरेण सिद्धिम् ‍ ॥६॥

अमोदिभिर्हिम् ‍ तुरुष्कासुगन्धधूपैर्ये मानवाः सुरवनानपि धूपयंति । कर्पूरधारानिभगन्धवराभिरामं स्वर्गे विमानवति ते भवते रमंते ॥७॥

दोधूयते कनकदंडविराजितैश्व सच्चामैः प्रबलकुंडलसुन्दरिभिः । दिव्यांवर स्त्रगनुलेपनभूषिताङ्गां कृत्वा सुरेशभवनांबरवस्त्रपूजाम् ‍ ॥८॥

देदीप्यदिनकरोज्ज्वलपद्मरागरत्नप्रभाछुरितहेममये विमाने । दिव्यांगनापरिवृतो नयनाभिरामः प्रज्वाल्यः दीपममलं भवनेश्वराणाम् ‍ ॥९॥

यो जागरं सुरभराभिमतो ददाति चैत्रोत्सवादिदिवसेष्वपि तूर्यनादैः । वीणासुवेणुमधुरस्वरभाषिणीभिः संगीयते च स कृशोदरकिन्नरीभिः ॥१०॥

कुर्वति ये सदुपले पनधातुरागसंमार्जनं सुरवरायतनेऽनुरक्ताः । मुक्ताकलापमय कांचनभक्तिचित्रैर्वैङ्‌र्यकुट्ट्मतलो दिवि ते वसंति ॥११॥

दद्याच चः पर्माभक्तियुक्तः सुराणां घण्टावितानवरचामरमातपत्रम् ‍ । केयूरहारमणिकुण्डलभूषोतोऽसौ रत्नधिपो वसति भूतलचक्रवर्ती ॥१२॥

अभ्यर्चयेत्पतिवचः कुसुमैर्विचित्रर्देवाधिदेवपरिसंस्तुतपादपद्मान् ‍ । भक्त्या प्रहृष्टमनसः प्रणमंति देवांस्ते भूर्भुवः स्वर्महिमाप्तफलाभवंति ॥१३॥ [ ५५८९ ]

इति श्रीभविष्ये महापुराणे उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे देवपूजाफलव्रतवर्णनं नामैकोनविंशत्युत्तरशतमोऽध्यायः ॥१२९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:52:28.3330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

देवावरच्या विंचूचा आदर केला, त्याला जोडयाचा मार मिळाला

  • देवाच्या पिंडीवर जरी विंचू बसला असला तरी त्याला जोडयानें ठार मारणें हेंच योग्य असतेंण. मग त्या क्रियेंत पिंडीस जोडा लागला तरी हरकत नाहीं. नीच मनुष्याला जर आश्रय दिला तर आपणांस तसदी पोंचल्यावांचून राहात नाहीं. तेथें पैजाराचें काम । अधमासी तो अधम ॥’ -तुगा ४१९९. 
RANDOM WORD

Did you know?

तीन रस्ते एकत्र येऊन मिळतात, त्या ठिकाणास काय म्हणतात
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.