TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
सावज

भारूड - सावज

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा आणि भारुडे रचून इतिहास घडविला आहे.


सावज
९८८.
मानवसावज वो माय । वावजींच जाय बैसोनीयां ॥ध्रु०॥
तीन मुखे तया चारी श्रवण । त्यासि जाणे तो चि सुजाण ॥१॥
सकळांपुढे अकरा येते । रामी देखिजेते रामदासी ॥२॥

९८९.
चारी पाय दोनी पाउले । नागर दो चरणी चाले ॥१॥
दोनी कान तया दोनी शरीरे ॥ध्रु०॥
रामीरामदास सांगतो खूण । श्रवण आधी करावे मनन ॥२॥

९९०.
पक्ष नाही परी मान उडे । आकाश थोडे गतीलागी ॥१॥
न कळे वो माये पाखरुं सावज । रुपाचे विवज जाणवेना ॥ध्रु०॥

९९१.
सहा पाय ते दोहींच जाय । दोनी हात परी चौही वाहे ॥१॥
एक पुंस तया दोनी शरीरे । सावज मानव न कळे निर्धारे ॥२॥
वनींचे नव्हे परी वनींच वसे । रामीरामदास देखियेले ॥३॥

९९२.
दोनी पोटी दोनी पाठी वाहे । चारी पाय चरणाविण जाये ॥१॥
दोनी शरीरे एक चुची । सावज संती ओळखावे ॥ध्रु०॥
रामीरामदास विनवीतसे । मनन करी तया पावे ऐसे ॥२॥

९९३.
जाले अजन्माचे पोटी । मिथ्या म्हणतां फोडी घाटी ॥१॥
नवल नवल सावज रे । काय सांगुं मी चोज रे ॥२॥
तया मारुं जातां पाहे । जीवहानि होत आहे ॥३॥
रामीरामदासी वर्म । कळेना तयाचे कर्म ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:29:48.2730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

fused

  • वितळलेला 
  • संमीलित 
  • सायुज्जित 
  • एकीकृत 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.