TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
कोंडे

भारुडे - कोंडे

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा आणि भारुडे रचून इतिहास घडविला आहे.


कोंडे
९०६.
सत्ताविसी जे तेरावे । त्याचे श्रीमुख बरवे ॥१॥
पांचांअक्षरी उच्चार । त्यासी माझा नमस्कार ॥२॥
रत्नसंख्या अभ्यंतरी । सर्वकाळ त्या सुंदरी ॥३॥
इंद्रासनाचे आयन । रामदासे केले ध्यान ॥४॥

९०७.
प्लवंगमी आव्हारिले । जेणे तयासी निर्मिले ॥१॥
त्याच्या नामाऐसे करा । तेणे भवसिंधु तरा ॥२॥
दिनकर नाम जे ठेविले । पवनात्मजे सिद्ध केले ॥३॥
रामदास म्हणे भावे । सत्ताविसी जे तेविसावे ॥४॥

९०८.
बारामाजी एकादशी । जन्म जाहला तयासी ॥१॥
त्याचे नामी एकाक्षर । गाळोनियाम निरंतर ॥२॥
बाळ पिसे आणि मूर्ख । त्रिवर्गा परम सुख ॥३॥
रामीरामदास म्हणे । रायविनोदी बोलणे ॥४॥

९०९.
सप्तामाजी जो दुसरा । त्यासि होय एकोदरा ॥१॥
तिचा कांत गेला शाम । त्याचा धरा नित्यनेम ॥२॥
कलहप्रियाची भगिनी । त्याच्या पित्याची जननी ॥३॥
रामदास म्हणे कळी । माजी पूज्य भूमंडळी ॥४॥

९१०.
सार मुक्ताचा उगमू । तेथे ज्याचा पराक्रमू ॥१॥
चंद्र उपमा जयाचे । अर्ध रजनीचरभक्षाचे ॥ध्रु०॥
जे या आकाशासि नाही । तेथे उद्भवले सर्वही ॥२॥
तृप्त जाहली अष्टमा । त्यास जयाची उपमा ॥३॥
रामदास म्हने त्याचे । राम दोहींच्या नामाचे ॥४॥

९११.
साठींमाजी जो दशमू । त्याच्या पित्याचा जो आश्रमू ॥१॥
पित्या पुत्राच्या आश्रमा । गेल्या कोणाचा महिमा ॥२॥
भारामध्ये गेले मास । तितुकी आन ते जयास ॥३॥
म्हणे रामीरामदास । उभयतांचा एक अंश ॥४॥

९१२.
पांचांमध्ये जे पहिले । पहा तैंसेचि वहिले ॥१॥
तिही अक्षरी उच्चार । आहे चौघांचे ही सार ॥२॥
सातां जणांचे शेवटी । आठाकरितां होय भेटी ॥३॥
रामीरामदास म्हणे । नवांमाजी पहिल्या गुणे ॥४॥

९१३.
पहिल्या गुणे दुसरा पक्ष । तेणे लक्षावा अलक्ष ॥१॥
देव जवळी चूकला । भक्त भेदे भांबावला ॥२॥
पुढे सांपडतां धन । वायां करावे साधन ॥३॥
रामदास म्हणे सार । येथे पाहिजे विचार ॥४॥

९१४.
( पद. राग-कल्याण; ताल-धुमाळी ).
दास म्हणे रोकडे । सांग माझे कुवाडे । मनबुद्धिकानडे । ते काय गे बाइये ॥ध्रु०॥
महि नव्हे पावक । वायु नव्हे उदक । नभासहि व्यापक । ते काय० ॥१॥
स्थूळ लिंग कारण । तिहींस जे आगळे । प्रणवयावेगळे ते० ॥२॥
बहु घनदाट ते । नाही काळी वीटते । अखंडीत भेटते ॥३॥
जवळी ते न दिसे । तर्कासीहि न भासे । तेजेवीण प्रकाशे ॥४॥
सर्वां भूती कोंदले । सर्व गिळोनी राहिले ।
दासा रुप संचले । ते काय गे बाइये ॥५॥

९१५.
खेळा रे भाईंनो खेळा रे ॥ अंतराळी मन मेळा रे ॥ध्रु०॥
जळ नाही तेथे जाला प्रबळ ॥ तया वृक्षाचे मूळ चोजवेना ॥१॥
बीजेवीण अंकुर मुळेविण विस्तार ॥ फळेविण पडिभर दाटलेसे ॥२॥
धरितां मूळ सांपडे डाळ ॥ चुकले फळ त्या मुळाकडे ॥३॥
विस्तार तोडिला खेळचि मोडिला ॥ रामचि जोडिला रामदासी ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:29:39.7570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

VADĀNYA(वदान्य)

  • An ancient hermit. (For further details see under Aṣṭāvakra). 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.