TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
पाळणा

देवताविषयक पदे - पाळणा

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा आणि भारुडे रचून इतिहास घडविला आहे.


पाळणा
१०२४.
जो जो जो रे श्रीरामा ॥ निज सुख गुण विश्रामा ॥ध्रु०॥
ध्याती मुनि योगी तुजलागी ॥ कौसल्या ओसंगी ॥१॥
वेदशास्त्रांची मती जाण ॥ स्वरुपी जाली लीन ॥२॥
चारी मुक्तींचा विचार । चरणी पहाती थोर ॥३॥
भोळा शंकर निशिदिनी ॥ तुजला जपतो ध्यानी ॥४॥
दास गातसे पाळणा । रामा लक्षूमणा ॥५॥

१०२५.
( राग-सारंग; ताल-धुमाळी )
हळुहळू गाईं निज रे बाळा ।
मोठा जटाधारी गोसावी आला ॥ खरचरभूजा जा रे फकीरा ।
निजला माझा पालखी हीरा ॥ हळुहळूं गा० ॥१॥
नको येऊं रे बागुलबावा । निजला माझा पालखी रावा ॥
सगुण गुणाचे बालक माझे । कोणी दावा हो यासम दूजे ॥
हळुहळूं गा ॥२॥
लागली दृष्टी कोण्या पापिणीची । उतरे प्रभा मुखचंद्राची ॥
हालवी कौसल्या प्रेमपान्हा । दास म्हणे आला वैकुंठराना ॥
हळुहळूं गा० ॥३॥

१०२६.
( राग-काफी; ताल-दादरा )
साजिरे हो रामरुप साजिरे हो ॥ध्रु०॥
रुप प्रगटले लावण्य लाजले मानसी बैसले ॥१॥
सर्वांगसुंदर ठाण मनोहर दासाचा आधार ॥२॥

१०२७.
वदन सुहास्य रसाळ हा राघव ।
सर्वांगी तनु सुनीळ हा राघव ॥ध्रु०॥
मृगनाभी रेखिला टिळा हा राघव ।
मस्तकी सुमनमाळा हा राघव ॥१॥
साजिरी वैजयंती हा राघव ।
पायी तोडर गर्जती हा राघव ॥२॥
सुंदर लावण्यखाणी हा राघव ।
उभा कोदंडपाणी हा राघव ॥३॥
सकल जीवांचे जीवन हा राघव ।
रामदाससि प्रसन्न हा राघव ॥४॥

१०२८.
( ताल-दादरा; चाल-कामदावृत्ताची. )
आठवे मनी आठवे मनी राम चिंतनी ॥ध्रु०॥
मुकुट कीरिटी वक्र भृकुटी । रम्य गोमटी नयनांबुजे ॥१॥
मकरकुंडले ठाण दंडले । तेज खंडले मेघदामिनी ॥२॥
रम्य रंगले चाप चांगले । सैन्य भंगिले त्रिकुटाचळी ॥३॥
बाणली उटी कास गोमटी । किंकिणी कटी क्षुद्र घंटिका ॥४॥
पदकमालिका फांकती किळा । रुळती गळां मुक्त मालिका ॥५॥
ते सुलक्षण रत्नभूषण । वीरकंकणे शोभती करी ॥६॥
अंदु नेपुरे वांकि गजरे । ती मनोहरे पाउले बरी ॥७॥
हृदयकमळी मूर्ति सांवळी । दास न्याहळी कुळदैवत ॥८॥

१०२९
 ( राग-भैरव; ताल-भजनी केरवा )
रे दयाळा ॥ध्रु०॥
नवरत्नमाळा कंठी आंगी चंदनउटी । कस्तुरीमळवटु लल्लाटी ॥१॥
हृदयीचे पदक जडित अमोलिक । रविहुनि तेज अधिक ॥ रे० ॥२॥
जडित मंचकावरी शामसुंदर हरी । सन्निध नारद गायन करी ॥३॥
विप्ररामदासाशिरी स्वामी तो श्रीहरी । कृपा करी रे दीनावरी ॥ रे० ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-02-10T21:46:42.5770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खुशामत

  • स्ती . रुचेल असं प्रिय भाषण ; स्तुति ; हांजी हांजी ; आर्जव ; थुंकी झेलझिलणी ; तोडपुजेपणा ( भाषेचा , क्रियेचा ) ( फा . खुश + आमद ) म्ह० हल्ल खुशामत ताजा रोजगार = खुशाम . त्याला पैशाची रोजगाराची पंचाईत नसते . सामाशब्द . 
  • ०तलबी स्त्री. स्तुतिप्रियता . ' पाटीलबाबांची मर्जी खुद्दपसंती व खुशामत तलबी बहुत ' - दिमरा १ . २५९ . 
  • खुशामत, खोटें धन, स्‍वीकारतां खिन्न मन 
  • ०दोस्त वि. स्तुतिप्रिय . ' खुशामतदोस्त असुं नये म्हणजे आत्मस्तवावर प्रीती नसावी ' ०ऐस्फुलें ४८ . खुशामती , खुशामदी - वि . खुशामत करणारा ; तोंडपुज्या . ' खुशामति गुलाब हा चटक चुटक्या वाजवी । ' - गाणें ( काशीकडील )' हिंदुस्थानीं माणुस ब्राह्मणापासोन अतिशुद्र व मुसलमान पावेंतों दगाबाज , मात्रागमनी , बेइमान , खुशामदी व तत्कांलच निर्दय , प्राण घेणार पोटच्या संतानापावेतों ' - ऐस्फुलें १०३ . ( फा . खुश + आमदी ) 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site