TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
उपदेशपर

विविध विषय - उपदेशपर

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे.


उपदेशपर
६२१.
धान्य अवघेंचि टाकिती । बळथ खातां तोंडी माती ॥१॥
देव सर्वांचे अंतरी । सोडूं जातां तैसा परी ॥२॥
तूप सांडोनी आपण । खाऊं पाहे सांठवण ॥३॥
रामदास म्हणे राउळा । सांडुनि पूजिती देउळा ॥४॥

६२२.
कांही दिसे अकस्मात । तेथे आले वाटे भूत ॥१॥
वायां पडावे संदेही । मुळी तेथे कांही नाही ॥२॥
पुढे देखतां अंधार । तेथे आला वाटे भार ॥३॥
झाडझुडूप देखिले । तेथे वाटे कोणी आले ॥४॥
पुढे रोविलासे डांभा । त्यासी म्हणे कोण उभा ॥५॥
रामदास सांगे खूण । भितो आपणा आपण ॥६॥

६२३.
छाया देखूनी आपुली । शंका अंतरी वाटली ॥१॥
ऐसे भ्रमाचे लक्षण । भुले आपणा आपण ॥ध्रु०॥
मुखे बोलतां उत्तर । तेथे जाले प्रत्युत्तर ॥२॥
डोळां घालितां अंगुळी । एकाची ते दोन जाली ॥३॥
पोटी आपण कल्पिले । तेंचि आलेसे वाटले ॥४॥
दास म्हणे रे उपाधी । शंका धरितां अधिक बाधी ॥५॥

६२४.
वाजे पाऊल आपुले । म्हणे मागे कोण आले ॥१॥
कोण धांवतसे आड । पाहो जातां जाले झाड ॥२॥
भावितसे अभ्यंतरी । कोण चाले बरोबरी ॥३॥
शब्दपडसाद ऊठिला । म्हणे कोण रे बोलिला ॥४॥
रामीरामदास म्हणे । ऐसी शंकेची लक्षणे ॥५॥
६२५.
वड पिंपळ वाढले । बहुसाल विस्तारले ॥१॥
परि ते जाणावे निर्फळ । त्याचे खातां नये फळ ॥ध्रु०॥
नाना वृक्ष फळेविण । परि ते जाणा निःकारण ॥२॥
दास म्हणे रे विचार । नसतां तैसे होती नर ॥३॥

६२६.
नेला संसारे अभ्यास । केला आयुष्याचा नाश ॥१॥
सदा उठतां बैसतां । लाभेंविण केली चिंता ॥२॥
नाही साक्षेपाच वेग । उगेचि मांडिले उद्वेग ॥३॥
रामीरामदास म्हणे । ऐसे जीतचि मरणे ॥४॥

६२७.
तीस लक्ष योनि वृक्षामाजी घ्यावा । जळचरी भोगाव्या नव लक्ष ॥१॥
अकरा लक्ष योनि किड्यांमाजी घ्याव्या । दश लक्ष भोगाव्या पक्ष्यांमाजी ॥२॥
वीस लक्ष योनी पशूंचिया घरी । मानवाभीतरी चारी लक्ष ॥३॥
एक एक योनी कोटि कोटि फेरा । मनुष्याचा वारा लागेंचिना ॥४॥
दास म्हणे तया संसारिया नरा । तयाचा मातेरा केला मूढे ॥५॥

६२८.
कांही कळेना विचार । अवघा जाला शून्याकार ॥१॥
उमजेना संसारिक । आठवेना परलोक ॥२॥
अंध विवरी पडले । अंधकारी सांपडले ॥३॥
मायजाळे गुंडाळले । वासनेने वेंटाळले ॥४॥
कामक्रोधे जाजावले । मदे मत्सरे पीडिले ॥५॥
रामीरामदास म्हणे । अज्ञानाची ही लक्षणे ॥६॥

६२९.
अंध अंधारी बैसले । त्यासि हाते खुणाविले ॥१॥
त्यास कळेना कळेना । त्याचि वृत्तिच वळेना ॥२॥
संतसंगाचे बोलणे । संसारिक काय जाणे ॥३॥
म्हणे रामीरामदास । केला नसतां अभ्यास ॥४॥

६३०.
मूर्ख तो संसारी माझे माझे करी । मृत्यु बरोबरी हिंडतसे ॥१॥
हिंडतसे काळ सांगाती सरिसा । मनी भरंवसा नेणोनियां ॥२॥
नेणोनियां प्राणी संसारासी आला । आला तैसा गेला दैन्यवाणा ॥३॥
दैन्यवाणा गेला सर्वही सांडोनी । ठेविले जोडुनी जनालागी ॥४॥
लागी हे लागली दोषांची सुटेना । अभक्ति तुटेना अंतरीची ॥५॥
अंतरीची मूर्ति अंतरली दुरी । कदाकाळी हरि आठवेना ॥६॥
आठवेना अंतकाळी रामेवीण । धन्य ते मरण दास म्हणे ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-26T07:50:46.7630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पुण्याचा शेवट आणि पापाचा आरंभ

  • मनुष्याचें पुण्य संपलें म्हणजे त्याची पापाकडे प्रवृत्ति होऊं लागते. जोपर्यंत सत्प्रवृत्ति असते तोंपर्यंत हातून चांगल्या गोष्टी घडतात पण तीस उलट दिशा मिळाली म्हणजे असन्मार्गांस लागलें कीं हातून पापकृत्यें होऊं लागतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

भारतीय विवाहसंस्थेचा पाया केव्हां घातला गेला?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.