TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
उपदेशपर

विविध विषय - उपदेशपर

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे.


उपदेशपर
६६१.
माझे माझे म्हणसी सेखी सांडुन जाशी ।
कां रे भुललासी सावध होई ॥१॥
बहु दुःख पुढिलांचे दृष्टी देखतोसी ।
काम रे भुललासी ० ॥२॥
प्रपंचमैंदासी लुब्ध जाहलासी । कां रे भु० ॥३॥
जठरी नवमास जतन केलासी । कां रे भु० ॥४॥
नित्यगासी ऐकसी लुलु सांडिनासी । कां रे भु० ॥५॥
रामदास सदा सांगतो तयासी । कां रे भुललासी सावध० ॥६॥

६६२.
काया हे काळाची घेऊनी जाणार । तुझेनि होणार काय बापा ॥१॥
काय बापा ऐसे जाणोनि नेणसी । मी माझे म्हणसी वायांवीण ॥२॥
वायांवीण शीण करिसी जन्मवरी । दंभ लोकाचारी नागवण ॥३॥
नागवण आली परलोका जातां । लौकिक तत्त्वतां इही लोकी ॥४॥
केली नाही चिंता नामी कानकोंडे । आतां कोण्या तोंडे जात आहे ॥५॥
जात आहे सर्व सांडोनी करंटा । जन्मवरी ताठा धरोनियां ॥६॥
धरोनीयां ताठा कासया मरावे । भजन करावे दास म्हणे ॥७॥

६६३.
संसारासी आले देवासी चुकले । प्राणी आले गेले वायांविण ॥१॥
वायांवीण सीण केला जन्मवरी । मायामोहोपुरी वाहोनियां ॥२॥
वाहोनियां जीवे भोगिली आपदा । आत्महित कदा केले नाही ॥३॥
केले नाही आतां ऐसे न करावे । विवेके भरावे निरुपणी ॥४॥
निरुपणी सारासार विचारणे । दास म्हणे येणे समाधान ॥५॥

६६४.
कोणाचे हे घर कोणाचा संसार । सांडुनी जोजार जाणे लागे ॥१॥
जाणे लागे अंती एकले शेवट । व्यर्थ खटपट सांडुनिया ॥२॥
जन्मवरी देहे संसारी गोविले । नाही कांही केले आत्महित ॥३॥
आत्महित गेले संसाराचे ओढी । अंती कोण सोडी रामेविण ॥४॥
रामेंविण कोणी सोडवीना अंती । वायांचि रडती जिवलगे ॥५॥
जिवलगी राम दुरी दुरावला । विचार आपुला जाणवेना ॥६॥
जाणवेना पूर्व सुकृतावांचोनी । पापियाचे मनी राम कैंचा ॥७॥
राम कैंचा तया लौकिकाची चाड । पुरवीती कोड संसाराचे ॥८॥
संसाराचे कोड तेंचि वाटे गोड । जया नाही वाड अनुताप ॥९॥
अनुतापी जाले संसारी सुटले । राजे राज्य गेले सांडुनिया ॥१०॥
सांडुनीयां गेले वैभव संपत्ति । पुढे यातायातीचेनि भेणे ॥११॥
भेणे ते शरण रिघाले देवासी । नेले वैकुंठासी भक्तराज ॥१२॥
भक्तराज भावे भेटले देवासी । रामीरामदासी धन्य वेळा ॥१३॥

६६५.
दैन्यवाणा जाला प्राणी । चंद्री लागली नयनी ॥१॥
म्हणती उचला उचला । आतां भूमिभार जाला ॥२॥
घोर लागला अमूप । प्राणी जाला प्रेतरुप ॥३॥
दांतखीळ बैसली वदनी । ताठा पडिला करचरणी ॥४॥
डोळे विक्राळ दिसती । झांका झांका मुले भीती ॥५॥
रामीरामदास म्हणे । अवघी सुखाची सुणे ॥६॥

६६६.
अधिक बोलोंचि नेदिती । धरुनि जीभचि कापिती ॥१॥
तेथे चालेना की ताठा । पोटासाठी देशवटा ॥२॥
हातपाय ते कांपिती । कर्ण नासिक छेदिती ॥३॥
शिर छेदुनियां सांडिती । कित्येकांस फांशी देती ॥४॥
नानाप्रकारी यातना । अवघेंचि श्रुत आहे जनां ॥५॥
दास म्हणे सेवाचोर । साहेबाचा हरमाखोर ॥६॥

६६७.
नवस पुरवी तो देव पूजिला । लोभालागी जाला कासावीस ॥१॥
कासावीस जाला प्रपंची करितां । सर्वकाळ चिंता प्रपंचाची ॥२॥
प्रपंचाचे चिंता करितांचि मेला । तो काय देवाला उपकार ॥३॥
उपकार जाला सर्व ज्यांलागोनि । ते गेली मरोनि पाहतसे ॥४॥
पहातसे पुढे आपणहि मेला । देवासि चुकला जन्मवरी ॥५॥

६६८.
ईश्वरेसी कानकोंडे । अंती जाईल कवण्या तोंडे ॥१॥
लाजे हरिच्या रंगणी । जावयास लोटांगणी ॥२॥
नेदी फुटका कवडा । चोरी घातला दरवडा ॥३॥
धर्म न करी दुराचारी । नागविला राजद्वारी ॥४॥
म्हणे रामीरामदास । प्राणी नागवला उदास ॥५॥

६६९.
देखिला संसार तरि पाहे सार । वायां येरझार पाडूं नको ॥१॥
पाडूं नको दुःखसागरी आपणा । वेगी नारायणा ओळखावे ॥२॥
ओळखावे वेगी आपाअपणासी । संसारी सुटसी दास म्हणे ॥३॥

६७०.
माता पिता जन स्वजन कांचन । प्रिय पुत्री मन गोंवूं नको ॥१॥
गोंवूं नको मन राघवेवांचोनी । लोकलाज जनी लागलीसे ॥२॥
लागलीसे परी तुंवां न धरावी । स्वहिते करावी रामभक्ति ॥३॥
रामभक्तीविण होसील हिंपुटी । एकले शेवटी जाणे लागे ॥४॥
जाणे लागे अंती बाळा सुलक्षणा । ध्याई रामराणा दास म्हणे ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-26T07:53:31.6630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कामंद II.

  • n. एक ब्रह्मर्षि । आंगरिष्ट राजा ने इससे पूछा था कि शुद्ध धर्म, अर्थ तथा काम कौन हैं? इसने उत्तर दिया कि, जिस से चित्तशुद्धि हो वह धर्म, पुरुषार्थ साध्य हो वह अर्थ, तथा केवल देहनिर्वाह की इच्छा हो वह काम है [म.शां.१२३] 
RANDOM WORD

Did you know?

समुद्रस्नान केव्हा करावे व केव्हा करू नये ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.