TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
गुरु-शिष्य

विविध विषय - गुरु-शिष्य

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे .


गुरु-शिष्य

२५६ .

भाविला नवजाये तेथे भाव ठेवी । कैसे हो गोसावी सांगतसा ॥१॥

सांगतसां परी नये अनुमाना । हे कांही कळेना आम्हांलागी ॥२॥

आम्हांलागी कळे हे कांही सांगा हो । गोसांवी आहा हो भले तुम्ही ॥३॥

भले तुम्ही आहां मज उमजावे । उकलुनि द्यावे सर्व कांही ॥४॥

सर्व कांही कळे सद्गुरु करितां । दास म्हणे आतां गुरु करी ॥५॥

२५७ .

गुरु म्हणे कांही देवो । शिष्य म्हणे मंत्र येवो ॥१॥

करावया विषयार्चन । पोषण जाले ब्रह्मज्ञान ॥२॥

गुरु दाटुन दे उपदेश । अनाचार करी शिष्य ॥३॥

रामीरामदास म्हणे । धिग धिग जळो त्याचे जिणे ॥४॥

२५८ .

गुरु मरता शिष्य रडता । विपरीत दोघांची वार्ता ॥१॥

ऐसे शिष्य ज्ञाते मूढ । तयांसि बोध नाही दृढ ॥२॥

गुरुस गुरुपणाचा ताठा । शिष्यास रितेपणाचा फांटा ॥३॥

रामीरामदास म्हणे । व्यर्थ गेले त्याचे जिणे ॥४॥

२५९ .

गुरु शब्दज्ञानकाबाडी । शिष्य विषयांचा बराडी ॥१॥

हा तो मांडिला विनोद । क्रियेविण शब्दबोध ॥२॥

गुरु आस धरुनि बोले । शिष्य वरपंगाने डोले ॥३॥

कांही देतां आनंदावे । रिते येतां कुसमुसावे ॥४॥

गुरु रागे फिरवी डोळे । शिष्य त्यावरी चवताळे ॥५॥

शिष्य विषयी बापुडे । गुरु आस करी वेडे ॥६॥

आशा सुटेना दोघांची । तारांबळी परमार्थाची ॥७॥

रामीरामदास म्हणे । इतुके लोभाचे करणे ॥८॥

२६० .

ऐसा कैसा रे परमार्थ । जळो जळो जिणे व्यर्थ ॥१॥

युक्ताहार करवेना । निद्रा आली धरवेना ॥२॥

रसाळ गाणे नाचणे । तेथे सावधान होणे ॥३॥

सर्वकाळ करणे रळी । हास्य विनोद टवाळी ॥४॥

श्रवणी आवरेना क्रोध । सिद्ध होतां आतां बोध ॥५॥

देहपांग पडिला गळां । म्हणे मी चौदेहांवेगळा ॥६॥

मन चंचळ आवरेना । नीच उत्तर साहवेना ॥७॥

रामदास म्हणे भावे । स्थूल क्रियेस नव जावे ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-07T22:04:00.0300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बारभाईची गाडी

 • उतारु व टपाल नेण्याची गाडी. इंग्रज कंपनीच्या पहिल्या अमदानीतील मुंबईपुण्यामधील आजच्या रेल्वेप्रमाणें उतारुंसाठीं सरकारी घोडागाडी असे. 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.