TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
दृष्ट

देवताविषयक पदे - दृष्ट

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा आणि भारुडे रचून इतिहास घडविला आहे.


दृष्ट
१०८०.
( राग-भूप; ताल-धुमाळी )
बरवा वो माय सुंदरा हो । राम घननीळ सांवळा ॥
माझे जीवींचा जिव्हाळा । शोभे जानकीजवळा ॥
तो म्यां जीवे वोवाळिला ॥ध्रु०॥
ठाण ठकार कैसे मनोहर । करी शोभे शरचाप ॥
डोळस सांवळा म्हणो हा मदनमूर्ति ॥
तरि हा मदनाचा बाप ॥१॥
चरणी वांकी तोडर वो गर्जतसे ।
पिंवळा साउला नेसला । अचंचळ विजु मुगुटी झळकतसे ।
कांसे पीतांबरु कासिला ॥२॥
नवरत्न मुद्रिका शोभती करपल्लवी ।
वीर कंकण मणगटी । अजानुबाहू दंडी शोभती कीर्तिमुखे ।
रत्ने जडियली बाहुवटी ॥३॥
वाम करी कोदंड वो धरियले । त्यासी कट्ट वो सोनियाचे ॥
दक्षिणे सपिच्छबाण शोभताती ।
वरी पुट पावकाचे ॥४॥
पदक एकावळी हृदयी शोभतसे । शोभे वैजयंती माळा ॥
मकराकार श्रवणी कुंडले झळकताती । तेज फांके गंडस्थळा ॥५॥
चंदनाची उटी अंगी बाणलीसे । कंठी पुष्पांचिया माळा ॥
मृगनाभीमळवट शोभतसे । त्यावरी केशराचा टिळा ॥६॥
तयावरि अक्षता वो कुंकुमाच्या । मुगुटी शोभतसे किरीटी ॥
चाचर कुरळी सुमने वो गुंफियेली । तेथे मधुकरांची दाटी ॥७॥
ऐसा दूर्वादळशाम सुंदर आत्माराम । लक्ष्मण हेमकांति ॥
केतकेगर्भपत्र जनकनंदिनी हे । नीळपर्वत मारुती ॥८॥
जानकी वो लक्ष्मण मध्यभागी । पुढे रुद्र जोडल्या करी ।
रामदास म्हणे झणी दृष्टि लागे । जीवे निंबलोण करी ॥९॥

१०८१.
( चाल-माय मोरे नयन बसे रघुवीर । )
परम दयाळु माझा राम ॥ध्रु०॥
दशमुख भगिनी ताटिका ते । वधुनि केले विश्राम ॥१॥
रावण मारुनि अमर स्थापी । पाववुनी स्वधाम ॥२॥
जानकि घेउनि अयोध्येसि आले । दास म्हणे प्रियनाम ॥३॥

१०८२.
( ताल-दीपचंदी; चाल-निर्गुणरुप मिळाले० )
वंश रघुनाथजीचा । प्रगट प्रताप जयाचा ॥ध्रु०॥
पुण्यपरायण धार्मिक राजे । काय वदावे वाचा ॥१॥
सत्वधीर महावीर बळाचे । वोघ चि थोर नितीचा ॥२॥
दास म्हणे मज ध्यास तयाचा । खडतर सूर्य तपाचा ॥३॥

१०८३.
( राग-काफी; ताल-धुमाळी )
राजिवलोचन । भवभयमोचन पतितपावन राम ॥ध्रु०॥
श्रीरघुनंदन राक्षसकंदन । दशकंठछेदन राम ॥१॥
संसारखंडण दानवदंडण । रामदासमंडण राम ॥२॥

१०८४.
( राग-कल्याण; ताल-त्रिताल )
अरे तूं पावन देवा राघवा रे ॥ध्रु०॥
वांकी खळाळित तोडर गाजे । परम दीनवत्सल रामा ॥१॥
अभिनव कीर्ति पुरंदर जाणे । सकळभुवनसुखदायक तूं एक ॥२॥
दास म्हणे भवपाशनिवारण । नाम सकळजनपावन लीळा ॥३॥

१०८५.
( राग-कौशिया; ताल-धुमाळी )
दशशतकरवंशी अवतरणा । दशमुखकुळसंहरणा ।
दशशतवदनाग्रजरुपा मदना । दशरथनृपनंदन गुणसदना ॥ध्रु०॥
कौसल्यात्मज निजसुखकरणा । कौशिकमखपालन शिवस्मरण ।
राजीवलोचन जानकीरमणा । भवचिंताहरणा ॥१॥
निजचरणी अहल्याउद्धरणा । भार्गववीर क्षितिपाळा हरमर्दना ।
वालीकर्मुकधरणा । अंजनीसुत सेवित तव चरणां ॥२॥
दृश्यादृश्य व्यापक गुणसगुणा । आत्माराम समस्तां भरणा ।
जीवकदंबकपोतसंस्मरणा । रामदास वंदित तव चरणा ॥३॥

१०८६.
( राग-कामोद; ताल-द्रुत एकताल; चाल-सामर्थ्याचा गाभा० )
रघुविर सुरवरदानी । भक्तांचा अभिमानी ।
योगी मुनिजन ध्यानी । राहती समाधानी ॥ध्रु०॥
भूषणमंडित माळा । तेजाचा उमाळा ।
सुंदर सुमनमाळा । भोंवता मधुकरपाळा ॥१॥
पीतवसन घन साजे । मुरडिव वांकी वाजे ।
वर तोडरी ब्रीद गाजे । कीर्ति विशाळचि माजे ॥२॥
अभिनव कार्मुकपाणी । निगम गाती पुराणी ।
विगळित होते वाणी । समजतसे शूळपाणी ॥३॥
राम सकळ जन पाळी । भक्तांला सांभाळी ।
जन्ममरण दुःख टाळी । अगणित सुख नव्हाळी ॥४॥
दास म्हणे मज हीत । माझे कुळदैवत ।
जे जन होती रत । ते सकळहि तरत ॥५॥

१०८७.
( राग-जयजयवंती; ताल-त्रिताल; चाल-पाळिले पोसीले० )
वेधिले मानस रामे । भक्तजनपूर्ण कामे । सेवक तारियले नेमे ।
बुध्दियोगे भूमंडळी ॥ध्रु०॥
निरंतर उत्सव । हरिकथा महोत्साव ।
प्रसन्न जाहला देव । सकळ कामनासिद्धि ॥१॥
पुरविल्या भडसा । धन्य तूं गा जगदीशा ।
कोणीएक दुराशा । उरली नाही हे खरे ॥२॥
राज्यपदाहूनि पदे । पदेंचि केली विशदे ।
दास म्हणे सदानंदे । आनंद केला बहुत ॥३॥

१०८८.
( चाल-अलभ्याचा हा लाभ मज० )
ऐसा दुसर देव आढळेना । कीर्ति राघवेंसी तुळिता तुळेना ।
अगाध महिमा या देवाचा कळेना । वो साजणी ॥ध्रु०॥
सूर्यवंशासी नाही उपमा वो । तेथे जन्म जाला सर्वोत्तमा वो ।
देव म्हणिती हा सोडवील आम्हां । वो साजणी ॥१॥
संपूर्ण लक्षणी राम राजयोगी । नसे कापट्य ना मनी ना वचनी वो० ।
राज्य त्यागियेले मातेच्या वचनी ॥ वो० ॥२॥
राघव हा परस्त्रीसहोदर । ऐसा नाही कोठे नीतीचा विचार वो० ।
रामे वैकुंठीसी नेले नगर वो सा० ॥३॥
अद्यापि जयाचे दास चिरंजीव । नामे बिभीषण आणि तो मारुति वो० ।
सर्व काळ राम दासाची संपत्ती ॥ वो सा० ॥४॥

१०८९.
( राग-धनाश्री; ताल-दादरा; चाल-जप रे० )
या राघवाचे भजन सौख्यकारी । दुःखशोकापहारी ॥ध्रु०॥
भक्ताभिमानी देव सोडवितो जीव । नामे चिंता निवारी ॥१॥
नित्य निरंतर जाणतो अंतर । मनासारिखे करी ॥२॥
दुर्जना संहारु सज्जना आधारु । तो हा कोदंडधारी ॥३॥
अंतरी हव्यास पुरते भडस । सत्ता समस्तांवरी ॥४॥
अनन्य शरण चिंतितो चरण । रामदास अंतरी ॥५॥

१०९०.
( राग-काफी; ताल-दीपचंदी; चाल-आनंदरुप वनारी० )
तो राघव शरधनुधारी रे ॥ध्रु०॥
कौशिकमखदुःखार्णव खंडुनि । खरदुषणाते मारी ॥१॥
सुमनशरारिधनु भंगुनियां । वरिली जनककुमारी ॥२॥
श्रावणारिसुते सागर बांधुनि । वैश्रवणानुज मारी ॥३॥
दास म्हणे पदवारी जडलो । भवनदीपार उतारी ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-02-10T22:00:31.9300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

memorandum of cross objections

 • स्त्री. (a formal writing setting out the grounds of objections to a degree or order which has been aplpealed against by the opposite party) प्रतिआक्षेप यादी 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.