मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|
ॐ विनायकाय नमः । विघ्नर...

श्री सिद्धि विनायक नामावलि - ॐ विनायकाय नमः । विघ्नर...


गणपती स्तोत्रे


ॐ विनायकाय नमः ।
विघ्नराजाय नमः ।
गौरीपुत्राय नमः ।
गणेश्वराय नमः ।
स्कन्दाग्रजाय नमः ।
अव्ययाय नमः ।
पूताय नमः ।
दक्षाध्यक्ष्याय नमः ।
द्विजप्रियाय नमः ।
अग्निगर्भच्छिदे नमः ।
इंद्रश्रीप्रदाय नमः ।
वाणीबलप्रदाय नमः ।
सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
शर्वतनयाय नमः ।
गौरीतनूजाय नमः ।
शर्वरीप्रियाय नमः ।
सर्वात्मकाय नमः ।
सृष्टिकर्त्रे नमः ।
देवानीकार्चिताय नमः ।
शिवाय नमः ।
शुद्धाय नमः ।
बुद्धिप्रियाय नमः ।
शांताय नमः ।
ब्रह्मचारिणे नमः ।
गजाननाय नमः ।
द्वैमातुराय नमः ।
मुनिस्तुत्याय नमः ।
भक्त विघ्न विनाशनाय नमः ।
एकदंताय नमः ।
चतुर्बाहवे नमः ।
शक्तिसंयुताय नमः ।
चतुराय नमः ।
लंबोदराय नमः ।
शूर्पकर्णाय नमः ।
हेरंबाय नमः ।
ब्रह्मवित्तमाय नमः ।
कालाय नमः ।
ग्रहपतये नमः ।
कामिने नमः ।
सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
पाशांकुशधराय नमः ।
छन्दाय नमः ।
गुणातीताय नमः ।
निरंजनाय नमः ।
अकल्मषाय नमः ।
स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः ।
बीजापूरकराय नमः ।
अव्यक्ताय नमः ।
गदिने नमः ।
वरदाय नमः ।
शाश्वताय नमः ।
कृतिने नमः ।
विद्वत्प्रियाय नमः ।
वीतभयाय नमः ।
चक्रिणे नमः ।
इक्षुचापधृते नमः ।
अब्जोत्पलकराय नमः ।
श्रीधाय नमः ।
श्रीहेतवे नमः ।
स्तुतिहर्षताय नमः ।
कलाद्भृते नमः ।
जटिने नमः ।
चन्द्रचूडाय नमः ।
अमरेश्वराय नमः ।
नागयज्ञोपवीतिने नमः ।
श्रीकांताय नमः ।
रामार्चितपदाय नमः ।
वृतिने नमः ।
स्थूलकांताय नमः ।
त्रयीकर्त्रे नमः ।
संघोषप्रियाय नमः ।
पुरुषोत्तमाय नमः ।
स्थूलतुण्डाय नमः ।
अग्रजन्याय नमः ।
ग्रामण्ये नमः ।
गणपाय नमः ।
स्थिराय नमः ।
वृद्धिदाय नमः ।
सुभगाय नमः ।
शूराय नमः ।
वागीशाय नमः ।
सिद्धिदाय नमः ।
दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।
कान्ताय नमः ।
पापहारिणे नमः ।
कृतागमाय नमः ।
समाहिताय नमः ।
वक्रतुण्डाय नमः ।
श्रीप्रदाय नमः ।
सौम्याय नमः ।
भक्ताकांक्षितदाय नमः ।
अच्युताय नमः ।
केवलाय नमः ।
सिद्धाय नमः ।
सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।
ज्ञानिने नमः ।
मायायुक्ताय नमः ।
दन्ताय नमः ।
ब्रह्मिष्ठाय नमः ।
भयावर्चिताय नमः ।
प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ।
व्यक्तमूर्तये नमः ।
अमूर्तये नमः ।
पार्वतीशंकरोत्संगखेलनोत्सवलालनाय नमः ।
समस्तजगदाधाराय नमः ।
वरमूषकवाहनाय नमः ।
हृष्टस्तुताय नमः ।
प्रसन्नात्मने नमः ।
सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥।
इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 12, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP