मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|
सुमुख प्रथम स्वनामगायकपाल...

गीतिपूर्वं गणपतिस्तोत्रम् - सुमुख प्रथम स्वनामगायकपाल...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


सुमुख प्रथम स्वनामगायकपालक सेवकमड्रलकारक ॥ कामसुपूरक मड्रलकारक, त्राहि विनायक भाविकतारक ॥१॥
सिन्दूरलेपक  मोदकभक्षक, दुर्जनशिक्षक निजजनवीक्षक ॥ अड्‍कुशधारक जगदुद्धारक, लोकविधारक संहारकारक ॥२॥
अशेषकारक शक्तिविधारक, मूषकवाहक सुरदरदाहक ॥ कलौ सुतारक त्वं हि विनायक, पालय सेवकमखिलप्रहारक ॥३॥
करुणारससम्पूर्णकटाक्षामलवीक्षणै: ॥ योऽनुगृह्लति भक्तान्स प्रसन्न सुमुख: स्मृत: ॥४॥
ये परित्यज्य विहितं निषिद्धं प्रचरन्ति ते ॥ वक्रास्तान्तुण्डयत्येष वक्रतुण्ड: प्रकीर्तित: ॥५॥
प्रथमं मड्रलायैव गणेश: स्मर्यते बुधै: ॥ सर्वदेवार्चितत्वात्स गणेश: प्रथम: स्मृत: ॥६॥ स्मरणा-
न्निजभक्तानां सर्वविध्नान्निवार्य य: ॥ कामान् पूरयति क्षिप्रं गणेश: कामपूरक: ॥७॥
निवार्यामड्रलान्याशु स्मरणाद्‌गणनायक: ॥ करोति मड्रलान्येष ततो मड्रलकारक: ॥८॥
इन्द्रादीनां तु देवानां विविधा नायका: खलु ॥ न नायको गणेशस्य कोप्यतोऽसौ विनायक: ॥९॥
इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचित्तं गीतिपूर्वं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 12, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP