मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|
द्बिरदवन विषमरद वरद जयेशा...

चिन्तामणिषट्‍पदी - द्बिरदवन विषमरद वरद जयेशा...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


द्बिरदवन विषमरद वरद जयेशान शान्तवरसदन । सदनवसादन सादनमन्तरायस्य रायस्य ॥१॥
इन्दुकल कलितालिक सालिकशुम्मत्कपोलपालियुग । विकटस्फुटकटधाराधारोऽस्य प्रपञ्चस्य ॥२॥
परपरशुपाणिपाणे पणितपणाये: पणायितोऽसि यत: । आरुह्य वज्रदन्तं विदधासि विपदन्तम् ॥३॥
लम्बोदर दूर्वासन शयधृतसामोदमोदकाशनक । शनकैरवलोकय मां यमान्तरायापहारिदृशा ॥४॥
आनन्दतुन्दिलखिलवृन्दारकवृन्दवन्दिताड्रघ्रियुग । सुराप्रदण्डरसालो नागजभालोऽतिमासि विभो ॥५॥
अगणेयगुणेशात्मज चिन्तकचिन्तामणे गणेशान । स्वचरणशरणं करुणावरुणालय पाहि मां दीनम् ॥६॥
रुचिरवचोमृतरावोन्नीता नीता दिवस्तुति: स्फीता । इति षट्‍पदी मदीया गणपतिपादाम्बुजे विशतु ॥७॥
इति चिन्तामणिषट्‍पदी समाता ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 12, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP