मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|
श्रीमत्परमहंसेत्यादि समस्...

गोकर्ण गणधिपस्तुतिः - श्रीमत्परमहंसेत्यादि समस्...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


श्रीमत्परमहंसेत्यादि समस्तबिरुदालङ्कृत श्रीजगद्गुरु सार्वभौम श्रीश्री शिवाभिनव नृसिंह भारती महास्वामिरनुग्रहीता कुक्षिस्फुरन्नागभीत्या मूषिकः प्रपलायते ।
इति मत्वा मयूरं किमारूढोऽसि गनाधिप ॥१॥
मत्कुक्षिसुस्थमखिलजगदिति सर्वान् प्रबोधयितुम् । बृहदुदरतां कृपाब्धे धत्से किम् करिवरास्य त्वम् ॥२॥
त्वद्दर्शनकृतहासं चन्द्रमसं हन्तुमुद्युक्तम् । त्वामनुनेतुं ताराः कुसुमव्याजेन सेवन्ते ॥३॥
 यज्जातुर्येण हि लोकानुद्धर्तुमम्बिकानाथः । गोकर्णे स्थितिमकरोल्लोकहितं तं प्रणौमि विघ्नेशम् ॥४॥
॥इति श्रीगणाधिपस्तुतिः सम्पूर्णा ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 05, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP