संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध २|
अथबटुव्रतम्

धर्मसिंधु - अथबटुव्रतम्

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथबटुव्रतम् क्षारादिवर्जमश्नीयाब्रह्मचारीदिनत्रयम् ।

शयीताधचतुर्थेह्मिमेधजाननमाचरेत् १ यद्वाद्वादशरात्र्म स्यादब्दव्रतमथापिवा ।

मेधाजननविधिरन्यत्र अथमण्डपदेवतोत्थापनम् तच्च

स्थापनदिनात्समदिवसेपञ्चमसप्तमदिनयोश्चशुभम् षष्ठदिनेविषमदिने चाशुभम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 19, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP