TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टकम्‌|
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रि...

बिल्वाष्टकम् - त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रि...


देवी देवतांची अष्टके आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.

श्रीगणेशाय नमः ॥
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम् ॥
त्रिजन्मपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम् ॥१॥
त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः कोमलेः शुभैः ॥
शिवपूजां करिष्याभि ह्येकबिल्वं० ॥२॥
अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेशरे ॥
शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो ह्येकबिल्वं शिवार्पणम् ॥३॥
शालग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् ॥
सोमयज्ञमहापुण्यमेकबिल्वं शिवार्पणम् ॥४॥
दन्तिकोटिसहस्त्रणि वाजपेयशतानि च ॥
कोटिकन्यामहादानमेकबिल्वं शिवार्पणम् ॥५॥
लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम् ॥
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि ह्येकबिल्वं० ॥६॥
दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् ॥
अगोरपापसंहारमेकवि० ॥७॥
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे ॥
अग्रतः शिवरूपाय ह्येकबिल्वं शिवार्पणम् ॥८॥
बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात् ॥९॥
इति श्रीबिल्वाष्टकं संपूर्णम् ।
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-07-21T01:51:06.2400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आचार भ्रष्टी, सदा कष्टी

 • जो मनुष्य स्वधर्माप्रमाणें आपली वागणूक ठेवीत नाही त्यास नेहमी त्रास होतो 
 • मनुष्यानें सदाचार पाळला नाही, धार्मिक विधिविधानांप्रमाणे वर्तन केले नाही, तर त्याच्या मनास कधी शांतता मिळत नाही. ‘‘या घाणेरड्या पाण्यानें मी जास्त आजारी पडेन. ती ह्मणे, ‘नाही रे बाबू! तीर्थानें स्नान केल्याशिवाय यात्रेचे पुण्य नाही. स्नानें काही होणार नाही.’ हा वाद तेथेच आटपणार नाही असे पाहून तेथेहि तीर्थात हात बुचकळून कसे तरी दोन थेंब उडविल्यासारखे करून मार्जनविधि करू लागलो. शेवटी, ‘आचार भ्रष्टी सदा कष्टी’ हा मंत्र उच्चारून ती स्नानाला उतरली.’’ -माझी भूमिका ८६. 
RANDOM WORD

Did you know?

In Hinduism, are women and men treated as equals?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.