संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टकम्‌|
जयदेवसमूहनुते जमदग्निमुने...

श्रीरेणुकाष्टकम् - जयदेवसमूहनुते जमदग्निमुने...

देवी देवतांची अष्टके, आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.


जयदेवसमूहनुते जमदग्निमुनेर्दयिते । जननं विबुधावनि ते जगतामुपकारकृते ॥१॥
विपिने विप्ने विनुता नगरे नगरे नमिता । जयति स्थिरचित्तहिता जमदग्निमुनेर्वनिता ॥२॥
मतिकैरविणीन्दुकला मम हृत्कमले कमला । जयति स्तुतिदूरबला जमदग्निवधूर्विमला ॥३॥
कलिपक्षजुषां दमनी कलुषप्रततेः शमनी । जयति स्तुवतामवनी जगतामवतुर्जननी ॥४॥
निखिलामयतापहरी निजसेवकभव्यकरी । जमदग्निनदोपझरी जयतीश्वरचिल्लहरी ॥५॥
सकलामयनाशचणे सततं स्मरतः सुगुणे । मम कार्यगतेः प्रथमं मरणं न भवत्वधमम् ॥६॥
॥इति श्रीभगवन्महर्षिरमणान्तेवासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोर्गणपतेः कृतिः रेणुकाषट्कम् समाप्तम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP