TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टकम्‌|
शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय...

शोणाद्रिनाथाष्टकम् - शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय...

देवी देवतांची अष्टके, आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.


शोणाद्रिनाथाष्टकम्
शिवाय रुद्राय शिवार्चिताय महानुभावाय महेश्वराय । सोमाय सूक्ष्माय सुरेश्वराय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥१॥
दिक्पालनाथाय विभावनाय चन्द्रार्धचूडाय सनातनाय । संसारदुःखार्णवतारणाय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥२॥
जगन्निवासाय जगद्धिताय सेनानिनाथाय जयप्रदाय । पूर्णाय पुण्याय पुरातनाय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥३॥
वागीशवन्द्याय वरप्रदाय उमार्धदेहाय गणेश्वराय । चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥४॥
रथाधिरूढाय रसाधराय वेदाश्वयुक्ताय विधिस्तुताय । चन्द्रार्कचक्राय शशिप्रभाय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥५॥
विरिञ्चिसारथ्यविराजिताय गिरीन्द्रचापाय गिरीश्वराय । फालाग्निनेत्राय फणीश्वराय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥६॥
गोविन्दबाणाय गुणत्रयाय विश्वस्य नाथाय वृषध्वजाय । पुरस्य विध्वंसनदीक्षिताय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥७॥
जरादिवर्ज्याय जटाधराय अचिन्त्यरूपाय हरिप्रियाय । भक्तस्य पापौघविनाशनाय शोणाद्रिनाथाय नमःशिवाय ॥८॥
स्तुतिं शोणाचलेशस्य पठतां सर्वसिद्धिदम् । सर्वसम्पत्प्रदं पुंसां सेवन्तां सर्वतो जनाः ॥९॥
॥शुभमस्तु॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:51:04.6130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Lycopodiinae

  • मुग्दल शेवाळी वर्ग, लायकोपोडीनी, लेपिडोफायटा 
  • नेचाभ पादपांच्या (टेरिडोफायटा) चार वर्गांपैकी एक, यात पाच गण आहेत लायकोपोडिएलीझ, सिलाजिनेलेलीझ, लेपिडोंडेंड्रेलीझ, लेपिडोकार्पेलीझ व आयसॉएटेलीझ. मुग्दलाच्या (गदेच्या) आकाराचे शंकु व काहींत शेवाळीसारखी पाने यावरुन मुग्दल शेवाळी हे नाव. काही जाती प्राचीन म्हणून जीवाश्मरुपातच व इतर अनेक विद्यमान वनश्रीत आढळतात. बीजुकधारी पिढी प्रमुख व तिला मूळ, खोड व बहुधा लहान पाने एकाआड एक असतात, रंभ विविध, पर्णविवरांचा अभाव, बीजुककोश अक्षसंमुख (पानांच्या किंवा तत्सम उपांगंच्या तळाशी) व एक, पाने कधी जिव्हिकावंत, कधी मोठी व समोरासमोर, काहींत दोन प्रकारचे बीजुककोश, गंतुकधारी पिढी बहुधा ऱ्हसित, रेतुकाशये व अंदुककलश, काहींत ऱ्हास पावलेल्या स्वरुपात, फलन पाण्याद्वारे होते. काही शास्त्रज्ञ नेचाभ पादपांच्या विभागात लायकोपोडिएलिझ हा एक गण म्हणून समाविष्ट करून त्यात वरील गण कुलस्वरुपात ठेवतात. लायकोपोडिएसी कुलात लायकोपोडियम व फायलोग्लॉसम हे दोनच वंश विद्यमान वनस्पतीत आढळतात. लायकोपोडियम याच्या हरिणाच्या शिंगासारख्या शंकुयुक्त भागामुळे त्याला 'मृगशृंग शेवाळ' (Staghorn Moss) म 
  • Club-mosses, 
  • Lepidophyta 
RANDOM WORD

Did you know?

'डांबिस' हा शब्द मराठी कि कुठल्या भाषेतून आलाय ? त्याचा अर्थ किंवा उगम कोणता?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site