TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टकम्‌|
कृतार्तदेववन्दनं दिनेशवंश...

रामाष्टकं - कृतार्तदेववन्दनं दिनेशवंश...

देवी देवतांची अष्टके, आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.


रामाष्टकं
कृतार्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनम् । सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् ॥१॥
मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकम् । महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम् ॥२॥
स्वतातवाक्यकारिणं तपोवने विहारिणम् । करे सुचापधारिणं नमामि राममीश्वरम् ॥३॥
कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकम् । प्रविद्धकीशनायकं नमामि राममीश्वरम् ॥४॥
प्लवङ्गसङ्गसम्मतिं निबद्धनिम्नगापतिम् । दशास्यवंशसङ्क्षतिं नमामि राममीश्वरम् ॥५॥
विदीनदेवहर्षणं कपीप्सितार्थवर्षणम् । स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम् ॥६॥
गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणम् । कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम् ॥७॥
हृताखिलाचलाभरं स्वधामनीतनागरम् । जगत्तमोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् ॥८॥
 इदं समाहितात्मना नरो रघूत्तमाष्टकम् । पठन्निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते ॥९॥
॥ इति श्रीपरमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:51:03.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जणी

  • पु. न . ( अव . ) माणूस ; व्यक्ति ; असामी ; लोक . या शब्दाच्या मागें संख्यावाचक शब्द लावतात . जसें दोन - तीन - चार - जण . ऐसे तिघे जण प्रबुध्द थोर जाले । - पंच १ . २ . दोघे - तिघे - चौघे जण किंवा व्यक्ति . हा शब्द फक्त मनुष्यांनाच लावितात . जन पहा . [ सं . जन ] ( वाप्र . ) जण हाराचें , जण चोराचें - कांहीं लोक चोराच्या बाजूला , कांहीं लोक धन्याच्या बाजूला असतात अशांना उद्देशून . जणाचे हाती दोन धोंडे - कोणत्याहि तर्‍हेनें वागलें तरी लोक खूष राहात नाहींत याअर्थी . जणांत मिसळून राहाणें , जणांत मिसळून असणें - लोकांत मिळून मिसळून राहणें - असणें . जणकथा , चाल , जाहीर , मर्यादा , लज्जा , वाढ - जन मध्यें पहा . [ सं . जन . पं . जणा ; गु . जण ; सिं . जणो ; फ्रेंजी जेनो ] 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.