TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|मराठी व्याकरण|अलंकारदर्श|अर्थालंकार|
प्रौढोक्ति

अर्थालंकार - प्रौढोक्ति

काव्यास ज्याच्या योगाने शोभा येते त्यास अलंकार असे म्हणतात.


प्रौढोक्ति
श्लोक-
उत्कर्षहेतुत्व नसोन जेथें आहे असें मानिति जाण तेथें ॥
प्रौढोक्ति होते, यमुनातटांचे । तमाल काळे बहुसाल साच ॥१॥
येथें यमुनेचे काठचे असल्यानें तमाल वृक्ष ज्यास्ती काळे आहेत. असें दर्शविलें आहेत. परंतु वस्तुत: त्यांचे काळे असण्याचें कारण
तें नव्हे.

आर्या-
कल्पतरु - कामधेनू - चिंतामणि - धनद - शंख यांच्या हो ॥
रचिला पराग- भर पय तेज: श्वासांतरां बरीं हा हो ॥२॥

येथें राजाचें दातृत्व अतिशय होण्यास कल्वृक्षाचा पराग इत्यादिकांनीं तो निर्मिला आहे, असें कारण सांगणें रास्त नसून आहे असें
सांगितलें आहे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-02-23T20:44:40.7170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खातरजमा

  • f  Confidence. Assurance. 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्तुशास्त्र पाहणे कितपत विश्वासार्ह आहे? त्याचे परिणाम जाणवतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.