TransLiteral Foundation
मराठी व्याकरण

मराठी व्याकरण

व्याकरण हा भाषेचा पाया आहे.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:36:03.8470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चिठ्ठी

 • स्त्री. चिटी पहा . १ छोटें पत्र . २ हुंडी . [ सं . चिट = निरोप घेऊन पाठविणें - चिट्टीका - चिट्टी ; - भाअ १८३२ ; तु० हिं . चिठ्ठी ; इं . चिट ] चिठ्ठी उतरणें - ( वर किंवा विषयीं या शब्दयोगी अव्ययास जोडून उपयोग ) मरण्याची सनद मिळणें . ( श्रीमंताची ; देवाची इ० ). चिठ्ठी उतरणें - एखाद्याकडून पैशाची विलक्षण मदत होणें . चिठ्ठी टाकणें , चिठया टाकणें - आपल्या मनांत जो प्रश्न असेल त्याची होकारार्थी व नकारार्थी अथवा संभाव्य असतील तितकीं उत्तरें कागदाच्या सारख्या निरनिराळया चिठ्ठयांवर लिहून त्या चुरगळून देवासमोर टाकून आपल्या प्रश्नाचें बरोबर तें उत्तर देण्यास प्रार्थून त्या चिठ्ठयांपैकी एक लहान मुलास उचलावयास सांगून अथवा जीवर पहिल्यानें माशी बसेल अशी चिठ्ठी वाचणें आणि तींत लिहिलेलें आपल्या प्रश्नाचें उत्तर असें समजणें . चिठ्ठी फिरविणें , माघारें टाकणें - मरणाचें आमंत्रण नाकारणें ; असाध्य दुखण्यांतून बरें होणें . 
 • पुस्त्री . १ जमाबंदीचा तक्ता . २ खजिन्यावर केलेली मागणी . ३ इनामचिठ्ठी ; इनाम जमिनीचा तक्ता . ४ ( प्रांतांतील ) पगारदारांच्या पगारवांटणीचा तक्ता . ५ ( लावणी हा शब्द पूर्वी जोडल्यास ) लागवड केलेल्या जमिनीचें पत्रक . 
 • स्त्री. १ लहानसें पत्र . २ लिहिण्याच्या उपयोगी असा कागदाचा लहान तुकडा , चिटोरें , कपटा . [ सं . चिट ; हिं . चिठ्ठी ; तुल० इं चिट ] 
 • ०मसाला मसाले - पु . सरकारी हुकूम पोहोंचविणारास रयतेकडून मिळणारी पोटगी चिटी मसाला मौजे कोलोसे इनाम गाव पैकी सालाबादी जमा आहेत . - मसाप २ . १५३ . प्रतिवादीस बोलविण्याची फी . - बदलापूर ३६३ . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Gotra. Vats & vatsayan are same ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.