मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|मराठी व्याकरण|अलंकारदर्श|अर्थालंकार|
विशेष

अर्थालंकार - विशेष

काव्यास ज्याच्या योगाने शोभा येते त्यास अलंकार असे म्हणतात.


श्लोक-
प्रसिद्ध आधार विनाहि जेव्हां ।
आधेय राहेच विशेष तेव्हां ॥
अस्तास जातां रविरश्मि त्याचे ।
दीपस्थ नाशा करिती तमाचे ॥१॥

आर्या-
पाण्याशिवाय कमलचि कमलीं कुवलय तशींच हीं दोन ।
कनकलतेवर, तीही सुंदर उप्ताततति न हें सान ॥२॥

येथें सहजगत्या पाहिलें असतां आधारांवाचून आधेय आहे असें दिसतें, परंतु सुवर्ण लताच कीं काय अशा स्त्रीचें संबंधानें पाहिलें
असतां ह्या गोष्टी यथार्थ आहेत असें दिसतें.

श्लोक-
स्वर्गस्थ झाल्यावरि ही जयाच्या वाक्‍श्रेणि भांडारचि ज्या गुणाच्या ॥
कल्पावधी रंजवितात लोकां । कवी अहो वंद्य न होत ते का? ॥३॥

आर्या-
गेलासि न हृदयांतून दिसतोसी तूं चहूंकडे रामा ॥
वत्सा गेलासि असा सूचवी संताप सज्जनविरामा ॥४॥
जेव्हां एकचि वस्तू अनेक ठायीं दिसे विशेष तरी ॥
अंतर्बाह्य मला ती मागें दिसते पुढेंही ती नारी ॥५॥
एकाच्या आरंभी केली जाते अशक्य वस्तु दुजी ॥
तेव्हां विशेष तुजला पाहुन कल्पद्रु देखिला आजी ॥६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 23, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP