TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेदः|
ऋषिपञ्चमीव्रतम्

धर्मसिंधु - ऋषिपञ्चमीव्रतम्

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


ऋषिपञ्चमीव्रतम्

भाद्रपदशुक्लपञ्चमीऋषिपञ्चमीसामध्याह्नव्यापिनीग्राह्या दिनद्वयेमध्याह्नव्याप्तौतदव्याप्तौचपूर्वैव

अत्रऋषीन्पूजयित्वाकर्षणरहितभूमिजन्यशाकाहारंकुर्यात् शुक्लेभाद्रपदेषष्ठयांस्नानंभास्करपूजनम् ।

प्राशनंपञ्चगव्यस्यअश्वमेधफलाधिकम् १ इयंसूर्यषष्ठीसप्तमीयुताग्राह्या अस्यामेवस्वामिकार्तिकेयदर्शनाद्ब्रह्महत्यादिपापनाशः

भाद्रपदशुक्लाष्टमीदूर्वाष्टमी सापूर्वाग्राह्या इयंज्येष्ठामूलर्क्षयुतात्याज्याअलाभेतद्युक्तापिग्राह्या

इदंदूर्वापूजनव्रतंकन्यार्केगस्त्योदयेचवर्ज्यम् इदंस्त्रीणांनित्यम् अत्रज्येष्ठादेवीपूजनव्रतंकेवलाष्टमीप्राधान्येनकेवलज्येष्ठानक्षत्रप्राधान्येन चोक्तम् ।

तत्रदाक्षिणात्याः केवलज्येष्ठानक्षत्रंएवकुर्वन्ति तच्चानुराधायामावाहनंज्येष्ठायांपूजनंमूलेविसर्जनमितित्रिदिनंज्ञेयम्

आवाहनविसर्जनदिनयोःपूजनदिनानुरोधेननिर्णयः तत्रयदापूर्वमध्याह्ममारभ्यप्रवृत्ता ज्येष्ठाद्वितीयदिनेमध्याह्नेमध्याह्नात्पूर्ववासमाप्यते

तदापूर्वदिनेएवपूजनम् यदा पूर्वदिनेमध्याह्नोत्तरंप्रवृत्तापरदिनेमध्याह्नेसमाप्तातदाष्टमीयोगवशेनपूर्वापरावा ग्राह्या उभयत्राष्टमीयोगेपूर्वैव

यदापूर्वत्रमध्याह्नमारभ्यमध्याह्नोत्तरंवाप्रवृत्तापरदिने मध्याह्नोत्तरमपराह्णंस्पृशति तदाष्टमीयोगाभावेपिपरैव ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-30T22:33:47.4270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घुगरावणें

 • अ.क्रि. १ ( प्रां . ) चिडून , संतापून ( एखाद्याच्या ) वसकन अंगावर येणें ; ( एखाद्यावर ) तुटून पडणें ; २ धुडकावणें . 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हारा पूर्व पश्चिम कां ठेवतात, इतर दिशा कां वर्ज्य?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.