TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|द्वितीय परिच्छेदः|
होलिका पूजाविधिः

धर्मसिंधु - होलिका पूजाविधिः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


होलिका पूजाविधिः

पूजाविधिः देशकालौसंकीर्त्यसकुटुम्बस्यममढुण्ढाराक्षसीप्रीत्यर्थंतत्पीडापरिहारार्थहोलिकापूजनमहंकरिष्येइतिसंकल्प्य

शुष्काणांकाष्ठनांगोमयपिण्डानांचराशिकृत्वावह्निनाप्रदीप्यतत्र अस्माभिर्भयसंत्रस्तैःकृत्वात्वंहोलिकेयतः ।

अतस्त्वांपूजयिष्मामिभूतेभूतिप्रदाभव १ इतिपूजामन्त्रेणश्रीहोलिकायैनमोहोलिकामावायामीत्यावाह्य हो

लिकायैनमइतिमन्त्रेणासनपाद्यादिषोडशोपचारान्दत्त्वा तमग्निंत्रिःपरिक्रम्यगायस्तुचहसन्तुच ।

जल्पन्तुस्वेच्छयालोकानिःशङ्कायस्ययन्मतम् १ ज्योतिर्निबन्धे पञ्चमीप्रमुखास्तासुतिथयोनन्तपुण्यदाः ।

दशस्युःशोभनास्तासुकाष्ठस्तेयंविधीयते १ चाण्डालसूतिकागेहाच्छिशुहारितवह्निना ।

प्राप्तायांपूर्णिमायांतुकुर्यात्तत्काष्ठदीपनम् २ ग्रामाद्वहिश्चमध्येवातूर्यनादसमन्वितः ।

स्नात्वाराजाशुचिर्भूत्वास्वस्तिवाचनतत्परः ३ दत्त्वादानानिभूरीणिदीपयेद्धोलिकाचितिम् ।

ततोभ्युक्ष्युचितिसर्वासाज्येनपयसासुधीः ४ नारिकेलानिदेयानिबीजपूरफलानिच ।

गीतवाद्यैस्तथानृत्यै रात्रिःसानीयतेजनैः ५ तमग्नित्रिःपरिक्रम्यशब्दैर्लिङ्गभगाङिकतैः ।

तेनशब्देनसापापाराक्षसीतृप्तिमाप्नुयात् ६ एवंरात्रौहोलिकोत्सवंकृत्वा

प्रातःपतिर्पादेयःश्वपचंदृष्ट्‌वास्नानंकुर्यात् नतस्यदुष्कृतंकिंचिन्नाधयोव्याधयोपिच ।

कृत्वाचावश्यकार्याणिसंतर्प्यपितृदेवताः १ वन्दयेद्धोलिकाभूतिसर्वदुष्टोपशान्तये ।

वन्दनेमन्त्रःवन्दितासिसुरेन्द्रब्रह्मणाशंकरेणच ।

अतस्त्वंपाहिनो देविभूतेभूतिप्रदाभव १

इति होलिकादिनंकरिसंज्ञकतदुत्तरदिनंचशुभेवर्ज्यम् होलिकाग्रहणभावुकायनंप्रेतदाहदिवसोत्रपञ्चमः ।

तत्परंचकरिसंज्ञकं दिनंवर्जितंसकलकर्मसूभयम् इत्युक्तेः

ग्रहणायनप्रेतदाहेषुनिशीथविभागेनपूर्वदिनकरिदिनयोर्निणयोज्ञेयः नरोदोलागतंदृष्टावगोविन्दंपुरुषोत्तम् ।

फाल्गुन्यांसंयतोभूत्वागोविन्दस्यपुरंव्रजेत् १ ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T01:16:29.8230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निराशा

 • स्त्री. १ आशाभंग ; आशा नसणे ; हताशा . निराशेसारखे सुख नाही . - स्वयंवर ७३ . २ निरिच्छपणा ; निष्कामता ( मोक्षाला , चिरशांतीला ऐहिक आशा , इच्छा हानिकारक असते म्हणून तिच्यापासून मुक्तता ). [ सं . ] 
 • ०वाद मत पुन . मनुष्याच्या आयुष्यांत सुखापेक्षा दुःखच जास्त आहे असे मत . ( इं . ) पेसिमिझम . 
 • f  Despair, despondency. Freedom from desire. 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.