संस्कृत सूची|पूजा विधीः|कृत्य दिवाकरः|प्रथमांशुः|
स्नातकधर्माः

प्रथमांशुः - स्नातकधर्माः

‘कृत्य दिवाकरः’ या ग्रंथाद्वारे शास्त्रोक्त पूजा पाठ कसे करावेत याचे ज्ञान मिळते.


स्नातकस्याचारमादिशेत् स्नातको निमित्तं विना रात्रौ स्नानं न कुर्यात् दिगंबरो स्नानं न कुर्यात् न नग्नो निद्रां कुर्यात् नग्नां स्त्रियं नावलोकयेत् पर्जन्ये धावन्न गच्छेत् वृक्षं नारोहेत् वापीकूपादाववरोहणं न कुर्यात् हस्ताभ्यां नदीं न तरेत् जीवसंशयं नाभ्युपेयात् । इत्युपदिशेत् ॥ ॥ इति कृत्यदिवाकरे स्नातकधर्माः ॥


Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP