संस्कृत सूची|पूजा विधीः|कृत्य दिवाकरः|प्रथमांशुः|
आंदोलारोहणम्

प्रथमांशुः - आंदोलारोहणम्

‘कृत्य दिवाकरः’ या ग्रंथाद्वारे शास्त्रोक्त पूजा पाठ कसे करावेत याचे ज्ञान मिळते.


ज्योतिर्निबन्धे - आन्दोलाशयने पुंसां द्वादशो दिवसः स्मृतः । त्रयोदशस्तु कन्याया न नक्षत्रविचारणा ॥ करत्रये वैष्णवरेवतीषु दितिद्वये चाश्विभकद्वयेषु । कुर्याच्छिशूनां नृपतेश्च तद्वदांदोलनं वै सुखिनो भवंति ॥ ॥ इत्यांदोलारोहणम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP