संस्कृत सूची|पूजा विधीः|कृत्य दिवाकरः|प्रथमांशुः|
मातृकापूजनम्

प्रथमांशुः - मातृकापूजनम्

‘कृत्य दिवाकरः’ या ग्रंथाद्वारे शास्त्रोक्त पूजा पाठ कसे करावेत याचे ज्ञान मिळते.


तच्च यथाचारं कुर्यात् । तत्रादौ मातृकापूजनम् । कर्ता तंडुलपुंजेषु पूगीफलादिषु वा देवता आवाहयेत् । यथा - गौर्यै नमः गौरीमावाहयामि । एवमग्नेऽपि । पद्मायै० शच्यै० मेधायै० सावित्र्यै० विजयायै० जयायै० देवसेनायै० स्वधायै० स्वाहायै० मातृभ्यो० लोकमातृभ्यो० धृत्यै० पुष्ट्यै० तुष्ट्यै० आत्मनः कुलदेवतायै० ब्राह्म्यै० माहेश्वर्यै० कौमार्यै० वैष्णव्यै० वाराह्यै० इंद्राण्यै० चामुंडायै० गणपतये० दुर्गायै० क्षेत्रपालाय० वास्तोष्पतये नमः वास्तोष्पतिं आवाहयामि इत्यावाह्य एता देवताः सुप्रतिष्ठिता भवंतु । गौर्याद्यावाहितदेवताभ्योनमः ध्यायामि इत्यादि षोडशोपचारैः संपूज्य नांदीश्राद्धं कुर्यात् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP