संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|संहिता|गर्ग संहिता|अश्वमेधखण्डः|
विषयानुक्रमणिका

अश्वमेधखण्डः - विषयानुक्रमणिका

गर्ग संहिता ही गर्ग मुनिंची रचना आहे. ह्या संहितेत श्रीकृष्ण आणि राधाच्या माधुर्य-भाव असलेल्या लीलांचे वर्णन आहे.


अध्यायः १ गर्ग-वज्रनाभसंवादम्

अध्यायः २ कृष्णलीलावर्णनम्

अध्यायः ३ कृष्णकथाकीर्तनम्

अध्यायः ४ कृष्णकृतं पारिजातहरणम्

अध्यायः ५ इन्द्रेण सह कृष्णस्य युद्धम्

अध्यायः ६ कृष्णचरितवर्णनम्

अध्यायः ७ उग्रसेनस्य अश्वमेधयज्ञोद्योगम्

अध्यायः ८ अश्वमेधस्य अश्वनिर्णयम्

अध्यायः ९ उग्रसेनसभायां गर्गागमनम्

अध्यायः १० उग्रसेन-रुचिमती-संवादम्

अध्यायः ११ अश्वमेधस्य अश्वपूजा

अध्यायः १२ अनिरुद्धस्य विजयाभिषेकम्

अध्यायः १३ दिग्विजयार्थं यदुसैन्यस्य अभियानम्

अध्यायः १४ अनिरुद्धस्य दिग्विजययात्रा

अध्यायः १५ अनिरुद्ध-युद्धसज्जा

अध्यायः १६ चम्पावतीपुरविजयम्

अध्यायः १७ स्त्रीराज्यविजयम्

अध्यायः १८ अनिरुद्धविजये विमानागमनम्

अध्यायः १९ अनिरुद्धसमीपे बकासुरागमनम्

अध्यायः २० उपलङ्काविजयम्

अध्यायः २१ भद्रावतीविजयम्

अध्यायः २२ यादवसैन्यस्य अवन्तिकागमनम्

अध्यायः २३ सान्दीपनिकृतं अनिरुद्धसमीपे वैराग्यवर्णनम्

अध्यायः २४ अनिरुद्धस्य राजपुरविजयम्

अध्यायः २५ बल्वलकृतं अश्वमेधस्य अश्वापहरणम्

अध्यायः २६ अश्वान्वेषणे यादवसैन्यस्य उपद्वीपगमनम्

अध्यायः २७ यादवगणकृतं सेतुबन्धनम्

अध्यायः २८ दैत्यगणानां अनिरुद्धेन सह युद्धमन्त्रणा

अध्यायः २९ यादवानां असुरगणैः सह युद्धम्

अध्यायः ३० ऊर्ध्वकेश-नदासुरवधम्

अध्यायः ३१ सिंह-कुशाश्ववधम्

अध्यायः ३२ बल्वलकृतं सेनापतीपुत्रवधम्

अध्यायः ३३ मृतस्य बल्वलपुत्रस्य यौवनप्राप्तिः

अध्यायः ३४ दैत्य-यादव-युद्धवर्णनम्

अध्यायः ३५ दानवैः सह युद्धे यादवानां जयम्

अध्यायः ३६ बल्वलपुत्रस्य कुनन्दनस्य वधम्

अध्यायः ३७ दैत्यसहायार्थं समागतः भैरवमोहनः

अध्यायः ३८ अनिरुद्ध-सहायार्थं कृष्णागमनम्

अध्यायः ३९ असुरैः सह युद्धे अनिरुद्धविजयम्

अध्यायः ४० कृष्णेन सह यादवसैन्यस्य व्रजप्रवेशम्

अध्यायः ४१ राधाकृष्णमिलनम्

अध्यायः ४२ रासक्रीडा

अध्यायः ४३ रासक्रीडा

अध्यायः ४४ रासक्रीडा

अध्यायः ४५ रासक्रीडा

अध्यायः ४६ रासक्रीडा समाप्तिः

अध्यायः ४७ यादवगणानां व्रजपुरात् यात्रा

अध्यायः ४८ कौरवगणकृतं अश्वग्रहणम्

अध्यायः ४९ यादव-कौरव युद्धम्

अध्यायः ५० यादवगणकृतं हस्तिनापुरविजयम्

अध्यायः ५१ यादवगणानां कौन्तलपुरगमनम्

अध्यायः ५२ चन्द्रहास-अनिरुद्ध मिलनम्

अध्यायः ५३ यादवगणानां द्वारकाप्रत्यागमनं तथा उग्रसेनसभायां उद्धवप्रेरणा

अध्यायः ५४ द्वारकायां यज्ञाश्वस्य उपस्थितिः

अध्यायः ५५ यज्ञार्थं गोमतीजलानयनं नारदद्वारा गोपीगणमध्ये कलहप्रवर्तनस्य चेष्टाः, भगवतः स्वरूपदर्शनम्

अध्यायः ५६ यज्ञपूर्तौ नृपस्याभिषेकः

अध्यायः ५७ यज्ञदक्षिणा प्रदानम्

अध्यायः ५८ कृष्णाह्वाने मृतानां कंसादि भ्रातृगणानां वैकुण्ठात् उग्रसेनसभागमनं तथा कंसाय तेषां उपदेशः

अध्यायः ५९ श्रीकृष्णसहस्रनाम

अध्यायः ६० राधा कृष्णस्य गोलोकारोहणम्

अध्यायः ६१ एकादशीमाहात्म्यम्

अध्यायः ६२ सुमेरुसंपूर्तिः

N/A

References : N/A
Last Updated : May 22, 2021

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP