TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|श्रीनारदभक्तिसूत्रें|
सूत्र ६२

श्रीनारदभक्तिसूत्रें - सूत्र ६२

नारद भक्ति सूत्र या ग्रंथाचे रसाळ निरूपण संत केशवराज महाराज देशनुख यांनी केले आहे.


॥ न तदसिध्दौ लोकव्यवहारो हेय: किंतु फलत्यागस्तत् साधनं च कार्यमेव ॥६२॥
मनाविरुध्द कांही घडलें । तरी कर्तव्य आपुलें पाहिजे केलें । तें न सांडितां होय भले । कालांतरें सकळही ॥६७२॥
लौकिक व्यवहारानुसार । कृति करावी साचार । तेथ न चुकतां अणुमात्र । कार्य साधे लवलाही ॥६७३॥
व्यवहारीं असावें कुशल । लागों न द्यावा कांही मळ । मन बुध्दि अर्पूनि सकळ । ईश्वरभावना राखावी ॥६७४॥
सकल विश्व भगवदरूप । देखोनि सेवा करावी अमूप । हर्षामर्श भय संकल्प । सांडूनि द्यावें सकळ ॥६७५॥
कर्तव्य करीतचि राहावें । ईश्वरसेवा जाणोनि रमावें । तेणें तयासी तोषवावें । हाचि धर्म बोलिला ॥६७६॥
फलाशा मनीं न धरावी । तयासी सकल कर्मे अर्पावी । सिध्दि असिध्दि मनीं नाणावी । तो करील तें प्रमाण ॥६७७॥
तो करील तेंचि भलें । तो देईल तेंचि आपलें । ऐसा निर्धार ठेवूनि केलें । तरी तेंच फलद्रूप ॥६७८॥
ऐसिया भावना कर्म करितां । लाभे ईश्वराची प्रसन्नता । सर्वकाळ सार्थकता । होय केल्या न केल्याची ॥६७९॥
सर्व काहीं त्याचेनि घडतें । फल अर्पावें त्याचें तयातें । मन गुंतों न द्यावें । तेणेचि होय साफल्य ॥६८०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-11-24T03:19:48.9330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अवळ्यांची समई

  • स्त्री. जिच्या मधल्या दांड्याचे वेढे अवळ्याप्रमाणें वाटोळे , गेंदेबाज असतात अशी समई . 
RANDOM WORD

Did you know?

पापा पासून मुक्त होण्यासाठी काय उपाय करावेत?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site