TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|श्रीनारदभक्तिसूत्रें|
सूत्र १

श्रीनारदभक्तिसूत्रें - सूत्र १

नारद भक्ति सूत्र या ग्रंथाचे रसाळ निरूपण संत केशवराज महाराज देशनुख यांनी केले आहे.


॥ अथाऽतो भक्तिं व्याख्यास्याम: ॥१॥
आतां करूं भक्ति निरूपण । अधिकारी येथ समस्त जन । सांगोपांग विषयीविवेचन । आत्मोध्दराकारणें ॥४२॥
संसारीं जीव विषयासक्त । मोहपाशीं गुंतले असत । निरंतर दु:ख भोगित । जन्मवरी राहिले ॥४३॥
दु:ख रुचेना कोणासी । परी भोगावें लागे सर्वांशी । कर्मफळ परिपाक यासी । टाळितांही टळेना ॥४४॥
पापकर्मी सहज प्रवृत्ति । तेणें दु:ख भोगप्राप्ति । पुण्यकर्माची वांच्छा न करिती । सुख कैसें होईल ॥४५॥
पुण्यकर्म ईश्वरचरण । पापकर्म तें विस्मरण । श्रुतिशास्त्र पुराणवचन । निर्धार करोनि सांगती ॥४६॥
जग निर्माण ज्यानें केलें । ज्याच्या सत्तेनें सर्व चालिलें । त्यासी आठवितां भले । होय प्राणिमात्राचें ॥४७॥
त्याचे आज्ञेनुसार वर्तन । जे करिती शास्त्रांचे पालन । त्यावरी कृपा परिपूर्ण । नित्य असे तयाची ॥४८॥
तोचि जगाचा मायबाप । त्याचे स्मरणें त्रिविध ताप । निवारती आपेंआप । ऐसा जाणा निश्चय ॥४९॥
स्मरण व्हावया पाहिजे प्रेम । निर्मळ असावें अंतर्याम । दंभ लोभ क्रोध काम । यासी थारा न द्यावा ॥५०॥
तेचि जाणा ईश्वरभक्ति । तिचें निरूपण करावया निरुति । अथ शब्दें आरंभ करिती । नारदमुनी विस्तारें ॥५१॥
अत: म्हणजे यापुढें । भक्तिमार्ग वाडेकोडे । प्राण्यांचे हितार्थ सर्व निवाडे । करूं ऐसी प्रतिज्ञा ॥५२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-11-15T10:11:04.2130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घटिगोपुर

  • न. घड्यांचा मनोरा . ( सं . घटि + गोपुर ) 
RANDOM WORD

Did you know?

दीप किंवा दिवा लावण्याचे कांही शास्त्र आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site