TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|श्रीनारदभक्तिसूत्रें|
सूत्र ३७

श्रीनारदभक्तिसूत्रें - सूत्र ३७

नारद भक्ति सूत्र या ग्रंथाचे रसाळ निरूपण संत केशवराज महाराज देशनुख यांनी केले आहे.


॥ लोके‍ऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात ॥३७॥
यावरी साधन जें तिसरें । तें निरूपति प्रेमभरें । भगवदभजनकीर्तन पुरे । लौकिक मतें प्रतिपादिती ॥३६७॥
भगवंताचें गुण गावे । भजनकीर्तनीं रमावे । सर्वांनी मिळून आचरावें । ऐसा मनीं संकेत ॥३६८॥
एकाचें पाहून दुसर्‍यासी । सदबुध्दि उपजे भरवंसी । सर्व जनोध्दारासी । हेंचि प्रमाण सर्वांशी ॥३६९॥
ईश्वराचें गुणगान । सर्वांसी वेध लावून । पापपुण्याची निवड करून । सदाचारी प्रवर्तवी ॥३७०॥
मनुष्यप्राणी समाजप्रिय । त्यासी संगतिवीण राहों नये । संगतिचि कारण होय । सद्गति अथवा दुर्गतिसी ॥३७१॥
ज्यासी जैसीं आवडी । तैसीचि संगती तो जोडी । संगतिनें घडोघडी । वाढे आवडी सर्वकाळ ॥३७२॥
भगवतभक्ताचे संगतीं । भजनकीर्तनी उपजे प्रीती । सज्जन दुर्जन तेही मिळती । एकया ठायीं सहज ॥३७३॥
लहान थोर वृध्द तरुण । अज्ञान सज्ञान सर्व मिळोन । भगवदकीर्तनीं सप्रेम होऊन । भक्तिसुखें उंचावती ॥३७४॥
कीर्तनीं वेध सर्वांसी । हारवोनी चिंता भयासी । क्षणैक तन्मयता त्यांसी । होय श्रवणकीर्तनें ॥३७५॥
एकदां श्रवण केलिया । मन लोभूनि त्या ठायां । पुन: पुन्हा श्रवण कराया । प्रवृत्त करी सर्वांसी ॥३७६॥
विषयाचें सुख निमिषमात्र । कीर्तनें सुख लाभे सर्वत्र । गोडी लावून करी एकत्र । इंद्रिय मनोबुध्दिसी ॥३७७॥
एकाचे संगती अनेक । तरती सकळ जनलोक । प्रसंग तरी तात्कालिक । परिणाम उपजवी शाश्वत ॥३७८॥
कीर्तनें उपजे भगवत् प्रेम । जीवासी करी निष्काम । निष्काम तोचि आत्माराम । लागे स्वरूपीं ॥३७९॥
ऐसें सहज घडे साधन । लौकिक व्यवहार न सांडून । मोक्षद्वार खुलें करून । सकळ जनां उध्दरीं ॥३८०॥
परी संत कृपेवीण । कही न घडे भजन कीर्तन । त्यांचे संगति लाभे पूर्ण । परमार्थ निजठेबा ॥३८१॥
त्यांचे चरण रज:कण । माथां पडतील तरी जाण । भवभयांचे विध्वंसन । निर्भयता होय सर्वोसी ॥३८२॥
यालागीं संतसंगति । चौथें साधन प्रतिपादिती । ईश्वरकृपेनें जे लाह्ती । तेचि म्हणों सदैव ॥३८३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-11-24T01:37:04.0900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अठताल

  • पु. कर्नाटक संगीतांतील एक ताल . याचे मात्राप्रकार पांच आहेत ; ते असे : १० , १२ , १४ , १८ , २२ . अष्टताल पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

कापूर जाळण्यामागची संकल्पना काय? कांही फायदे आहेत काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.