TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
अथज्येष्ठानक्षत्रफलम्

धर्मसिंधु - अथज्येष्ठानक्षत्रफलम्

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथज्येष्ठानक्षत्रफलम्

ज्येष्ठायादशभागेषुआद्येमातामहीमृतिः । मातामहंद्वितीयेचतृतीयेहन्तिमातुलम् १ तुर्येजातोमातरंचहन्त्यात्मानंतुपञ्चमे ।

गोत्रजान्षष्ठभागेचसप्तमेतूभयंकुलम् २ अष्टमेस्वाग्रजंहन्तिनवमेश्वशुरंतथा । दशमांशकजातस्तुर्सवहन्तीशिशुर्ध्रुवम् ३

ज्येष्ठर्क्षेतुपुमाञ्जातोज्येष्ठभ्रातुर्विनाशकः । ज्येष्ठर्क्षेकन्यकाजाताहन्तिशीघ्रंधवाग्रजम् ४

पादत्रयेजातनरोज्येष्ठोप्यत्रप्रजायते । ज्येष्ठान्त्यपादजातस्तुपितुःस्वस्यचनाशकः ५

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T22:33:12.1570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कफल्ल

  • वि. अतिशय गरीब , ज्याच्यापाशी कव्डी देखील नाहीं असा भिकारी , भिकार्‍याचा राजा . ( सामा .) कंगाल ; दरिद्री ; निष्कांचन ,' दोघेंहि सारखेंच कफाल्लक .' - नि . ६६८ . ' आतां प्रत्येक मनुष्यास असा अधिकार ( प्रत्येक मनूष्यानें मिळविलेल्या द्रव्यावर त्याचें पूर्ण स्वत्व ) मिळाल्यानें एकाजवळ लाखों रुपयांची इस्टेत व दुसरा अगदीं कफल्लक अशी स्थिती होते .' - टि ४ . २४ . - पु . कफल्ल हें जगांतील आदिचोरांचें नांव आहे . चोरांनी चोरी करूं नये म्हणुन लोक निजते वेळीं अस्तिक अस्तिक काळभैरव , कफल्लक असें म्हणुन यांच्या नांवाचें स्मरण करतात . याला ब्रह्मादेवानें वर दिला आहे कीं तुझें जो स्मरण करील त्याला चोरापासून भय नाही . ' आदिचोर कफल्लस्य ब्रह्मादत्त बरस्य च । ' इ० कोठें कफल्लाच्या तीन बायकांचें स्मरण करावं असें सांगितलें आहे . ' तिस्रो भार्या कफलस्येति० ' ( सं . कापालिक ? कफल्ल ) 
RANDOM WORD

Did you know?

चातुर्मासाचे महत्व स्पष्ट करावे.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site