Dictionaries | References

हरिवंश

हरिवंश;Harivaṃśa  
Variations : ह. वं.; ह. व.; हं.वं.; इ. वं.; Harivaṁśa; HariVaṁśa; Hariv.; Hariv. ; Hariv.; Hariv

  |  
अकल्माष   अकृशाश्व   अकृष्ट   अक्षत   अक्षप्रपातन   अक्षय   अगाध   अगावह   अग्निज   अग्नितेजस्   अग्निदाह   अग्निबाहु   अग्निष्टुत्   अघमर्षण   अङ्गार   अङ्घस्   अचर   अच्छोदसरस्   अतिदत्त   अतिबाहु   अतिविश्व   अदैतेय   अधिकर्ण   अधिस्त्री   अनुम्लोच   अनुम्लोचन्ती   अनुम्लोचा   अनुवंश   अनुविनर्द्   अनुशब्द्य   अनुह्राद   अनुह्लाद   अनूक   अनूका   अनूना   अन्तरीकृ   अन्योन्यमिथुन   अपकुञ्ज   अपध्वंस्   अपराजित   अपरावृत्तिवर्तिन्   अपवर्जन   अपहाय   अपान्तरतमस्   अप्रतिमेय   अभयद   अभवनि   अभिजित   अभिजित्   अभित्रिपिष्टप   अभिदीप्   अभिनद्   अभिनिमन्त्र्   अभिनिर्वृत्   अभिपिङ्गल   अभिपुथ्   अभिपॄ   अभिप्लु   अभिबाधितृ   अभिभज्   अभियुध्   अभिलक्षित   अभिलीन   अभिवर्तिन्   अभिशङ्कित   अभिशप्त   अभिशिक्ष्   अभिशुभ्   अभिशोभित   अभिश्रु   अभिषिच्   अभिषेचित   अभिष्टुवत्   अभिष्णात   अभिसंजात   अभिसंतत   अभिसंयुज्   अभिसृष्ट   अभिहृ   अभोज्य   अभ्यनुसृ   अभ्यादा   अभ्याहन्   अभ्युत्थान   अभ्युत्थित   अभ्युत्पत्   अभ्युत्स्मि   अभ्युद्यत   अमर   अमरावती   अमावसु   अमितत्व   अमुद्र   अमूर्ति   अमृत   अमृतेशय   अम्बिका   अम्बुनाथ   अम्बुराज   अयःशङ्कु   अयःशिरस्   अयस्तुण्ड   अयस्मय   अयोमुख   अयोशन   अरणि   अरण्य   अरिदान्त   अरिमर्दन   अरिमेजय   अरिशासिन्   अरिष्ट   अरिष्टा   अरुज   अरुणप्रिया   अरुन्धती   अर्कनयन   अर्चिष्मत्   अर्थ   अर्थगृह   अर्थसिद्धि   अर्यक   अलर्क   अवगीत   अवघट्टित   अवघुष्   अवघुष्ट   अवचूर्ण्   अवतत   अवतन्   अवतॄ   अवत्रस्त   अवदंश   अवधारणीय   अवधूत   अवनम्   अवनामिन्   अवनी   अवन्तिपुर   अवपुथ्   अवपूर्ण   अवपोथित   अवप्लुत   अवप्लुत्य   अवबुध्   अवभा   अवमृद्   अवरीयस्   अवरुग्ण   अवरोप्य   अवलीढ   अवसक्त   अवसञ्ज्   अवसिक्त   अवसृज्   अवस्कन्न   अवस्थित   अवस्फूर्ज्   अवाग्दुष्ट   अवार्य   अविक्षिप   अविचारितम्   अविच्छिन्न   अविज्ञात   अविज्ञातगति   अविज्ञानात्   अविदान्त   अविन्ध्या   अविमान   अविमुक्त   अविरोध   अविलम्बम्   अविशङ्का   अव्यग्रम्   अव्यय   अव्यवच्छिन्न   अव्युच्छिन्न   अशाम्य   अशिव   अशुश्रूषु   अशोच्य   अश्मकी   अश्मन्त   अश्रुत   अश्रुप्रमार्जन   अश्व   अश्वग्रीव   अश्वतर   अश्वत्थामन्   अश्वपति   अश्वबाहु   अश्वशकृत्   अश्वशिरस्   अश्वहनु   अष्टदंष्ट्र   अष्टवसु   अष्टापद   अष्टारथ   असंचार्य   असंप्रदत्त   असंभेद्य   असंसक्त   असंहार्य   असक्तम्   असङ्ग   असङ्गेन   असद्ग्राह   असमञ्ज   असमञ्जस्   असमौजस्   असस्य   असाध्य   असिक्नी   असिजिह्व   असित   असिता   असिलोमन्   असृज्   अस्ति   अस्त्र   अस्पृश्य   अहर   अहिच्छत्त्र   अहिर्बुध्न्य   अहीनगु   आक्रीड   आख्या   आग्नीध्र   आग्नेयी   आघूर्णित   आघ्रात   आचमनी   आचल्   आचित   आज्ञापक   आञ्जिक   आडीबक   आतन्   आतप्त   आत्मभवायन   आत्महितायन   आदत्त   आदर्श   आदिग्ध   आदिवराह   आदॄ   आद्य   आधर्षित   आधाव्   आध्मा   आनक   आनडुह   आनन्दित   आनम्   आनर्त   आप   आपत्   आपव   आपातित   आपीय   आपोमूर्ति   आप्य   आप्लावित   आप्लु   आप्लुत   आब्रू   आभरित   आभा   आभाषित   आभाष्   आभासिन्   आभूमिपाल   आभोगिन्   आमुच्   आयत्त   आयस्   आयस्त   आया   आयाति   आयु   आयुध   आयुधपाल   आयुधागारनर   आयुधागारिक   आयुर्वेद   आयोग   आरसित   आरुध्   आरुह्   आरूढ   आरोप्य   आरोषित   आर्तपर्ण   आर्द्र   आर्य   आर्या   आर्ष्टिषेण   आलप्   आलिख्   आलिप्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP