TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्|
अध्याय ३८

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् - अध्याय ३८

`बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्` हा ग्रंथ म्हणजे ज्योतिष शास्त्रातील मैलाचा दगड होय.


रवियोगाध्यायः
सूर्यात् स्वन्त्योभयस्थैश्च विना चन्द्रं कुजादिभिः ।
वेशिवोशिसमाख्यौ च तथोभयचरः क्रमात् ॥१॥
समदृक् सत्यवाङ् मर्त्यो दीर्घकायोऽलसस्तथा ।
सुखभागल्पवित्तोऽपि वेशियोगसमुद्भवः ॥२॥
वोशौ च निपुणो दाता यशोविद्याबलावन्तिः ।
तथोभयचरे जातो भूपो वा तत्समः सुखी ॥३॥
शुभग्रहभवे योगे फलमेवं विचिन्तयेत् ।
पापग्रहसमुत्पन्ने योगे तु फलमन्यथा ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-07-20T15:50:49.1870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

टीप

 • स्त्री. १ कर बसविण्याकरितां घेतलेलीं जनावरें , झाडें इ० ची गणती , मोजणी . २ शिवण्याची एक तर्‍हा . ( क्रि० भरणें ) ३ सोडतींतील तिकिट . ४ गंजिफांच्या खेळांतील एक संज्ञा , तलफ इ० डाव दुसर्‍याकडून आला असतां एका पानाच्याऐवजीं दोन पानांनीं घेण्याचा प्रकार . ५ ( सोनार ) दागिन्यांच्या किंमतीचें , आकाराचें टिपण . ६ आंकडेवार नोंद ; याद ; यादी ; बिल ; हिशोब ; फेरिस्त ; टिपण ; स्मरणपत्र ; पैशाची हुंडी ; वर्गणीची यादी . ७ पुस्तकांतील मुख्य भागाचें , पृष्ठाच्या खालीं केलेलें विशेष स्पष्टीकरण . ८ ( कों . ) गाडीचें छप्पर किंवा गाडीमध्यें जीवर बसतात ती गाडीची साटी . - न . ९ नेम ; नियम . १० अश्रूंचा थेंब . १२ पीप ; ( ओतकाम ) आमली पदार्थ तयार करण्याचें लांकडी पिंप . ( वाप्र . ) 
 • पु. ( गाणें ) तृतीयसप्तकांतील स्वर ; तारस्वरवादन प्रकार - या वादनांतील स्वर मध्यमाच्या दुपटीचे असतात . 
 • ०जमणें बसणें - बरहुकूम असणें , जुळणें ; विरोध न येणें . 
 • ०घालणें विशिष्ट तर्‍हेची शिवण घालणें . ( चांभार ) जोडयाचा ढोपराजवळील भाग दोर्‍यानें शिवणें . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मराठीत जुन्या कवींच्या साधारण किती कविता उपलब्ध असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.