मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|
अङगाऐ

माधव जूलियन - अङगाऐ

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


[छन्द]

कुणा नाही बघवलें
बाळ लुटुलुटू चाले
पडलें ग - काय झालें ? १

कुठे लागलें नाही ना
चिमुकल्यास या माझ्या ?
औगी औगी माझ्या राजा. २

पहा औन्दिर पळाला,
देऔं त्याला असा मार
झाला खोडकर फार. ३

औगी ! कोण पाडसाला
माझ्या बोललें रागाने ?
शहाणें गे माझें तान्हें ! ४

औद्या दुपारीं बान्धू हं
त्याचें औन्हामध्ये घर,
बाळ माझें खेळकर ! ५

केलें अङगुलें मङगुलें
तीट लाविली बाळास.
द्दष्ट गेली, गडे हास. ६

चल बाहेर कसा तू,
बघ चान्दण्या हासती,
बाळ, तुला खुणाविती, ७

बाळ, खेळून खेळून
आता येशी झोपायला,
वर चान्दोबा भागला, ८

चान्द निम्बोणीच्या झाडा -
मागे निजायला गेला.
पाङघरून काळा शेला. ९

बाळ माझ्या ग पदरा -
खाली निजे माण्डीवर
रत्न माझें मनोहर ! १०

काम राहिलें तुझ्याशी
खेळण्यांत नाना खेळ,
यायची ती झाली वेळ. ११

बाळ, आहें मी येथेच,
औठूं नको, कर गाऐ -
सोनें कसें झोपीं जाऐ ! १२

ता. ८ सप्टेंम्बर १९२७

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP