मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
जीव लावुनिया प्रीतीनें मज...

लावणी १७१ वी - जीव लावुनिया प्रीतीनें मज...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


जीव लावुनिया प्रीतीनें मजकडे पाहा हो । जरिपातळ मजला घ्या हो ॥धृ०॥

नूतन तनु ही आली रुतासी । पूर्ण कृपाळ मजकडे न पहासी । जन्मोजन्मीं तुझी होइन दासी । धरियलें उरासी मला, अतां दुर हां हो ? ॥१॥

हसतमुखानें सख्या क्षणभर बोला । पदरांत पडले बघा रत्न अमोला । नेशिन शालु, देह करीन हवाला । मारिते गळ्यासी मिठी, मला भोगा हो ॥२॥

बसा पलंगावर मला घेउन शेजारीं । कुच अपहस्तें चुरा अहो घरबारी । कुस्तिंत कवळुन धरा बांधुन स्वारी । मग शरण तुम्हांला येइन राग सोडा हो ॥३॥

मज कमळणीच्या फुला दृष्ट होइल कीं । वर खाली पाहातां मला दिस जाइल कीं । बसंती शालु दिला केली न्याहाल कीं । रामाचे गुण ऐकुनी संतुष्ट मनीं व्हा हो ।

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP