TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
पतीविणें जीव व्याकुळ मोठा...

लावणी १२२ वी - पतीविणें जीव व्याकुळ मोठा...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी १२२ वी
पतीविणें जीव व्याकुळ मोठा । माझी मान कापुनिया बारवेंत लोटा ॥धृ०॥
जीव व्याकुळ होतो आबाजी । कसा असेल सखा परदेशी प्रवासामाजीं ? । सासुसासर्‍याला गांजी । राहावेना आतां माझ्यानं, मराया राजी । बोलावुनि आणा, पत्र त्याशीं धाडा जी ।
 
जाळुनि करा चुना, रंगमहाल पाडा जी । लक्षुमी करा फना, पाठी लागी वाडा जी । कां हो गेलां प्रवासामधीं ? घरीं काय तोटा ? ॥१॥

कोणे सवति तुला बीरमौली । पोटजाळी ईशी पायांत कशि रे भवली ? । इतकी तरी काय नीसवली । कशी काय तुला गत जाली ? बदलली नवली । कसा कोपला रामचंद्र बा गे ? । जीव हा धोपला, राजेंद्र नाहीं गे । कशीशी हो, पळा भोगेंद्रना (?) बाई गे । मजलागीं गर्मीं जाहाली, पाजा घोटा ॥२॥

इतक्यामधीं जासुद आले । सांगती, पति लष्करांत गारद जाले । पोशाख वळखिले शेले । उभीयान आंग टाकीलें जोतीयाखालें । करी शोक, ‘हाय हाय, आतां काय राहूं गे ?’ । रडे नार धाय, ‘आतां काय पाहूं गे ? । चंद्रभागे माय, तुला देह वाहूं गे ?’ । रडे नार धाय. ‘आतां काय पाहूं गे ? । चंद्रभागे माय, तुला देह वाहूं गे । आतां मी सती जातसें, यांत नाहीं तोटा ’॥३॥

हरगीस नाहीं राहायाचें । साहित्य करा मामाजी, सती जायाचें । बोलिल्यें मी कायावाचें । तरी सती सगळ्यांत समाधान जीवाचें’ । आणुनी लाकडें रचिलीं सरणा जी । घालुनी सांकडें पावे सुमरणा जी । लाउनी काकडे जोडुं हात चरणा जी । फंदी अनंताचा कोरडा सवाई सोडा ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:27.5170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

streptolysin O

  • स्ट्रेप्टोलायसिन ओ, मालागोलज तांतुली विलयक ओ, पंक्तिगोलज तांतुली विलयक ओ 
RANDOM WORD

Did you know?

Are we transliterating everything? Do we copy that from some other websites?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site