TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
हाय मोरे लालन का होइन जोग...

लावणी १३३ वी - हाय मोरे लालन का होइन जोग...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी १३३ वी
हाय मोरे लालन का होइन जोगन । अज बैरागीण बाई ।
सख्या गुणि रत्नाचे पाई ॥धृ०॥
स्वरूपसुंदर हें लावण्य मूर्त खाशी ।
ईश्वरें घडीवली ऐशी ।
तनु माझी ग बहु केली ग सायाशीं ।
उणी नाहीं तील ठेवायासी ।
माझ्या स्वरूपाचा जोडा ग राजबनसी ।
टाकुन गेला परेशासी ।
चाल । वय द्वादश वर्सांता नवे नवतीच्या भरांत ।
कमळण आली रसास । कोण घेईल सुवास ? ।
सख्याविण काय करूं ग ? । किती जीव मुठींत धरूं ग ? ।
कसें दर्यामंदि तारू ग । थडीस कोणी लावा ग बाई ॥१॥
येक चंद्रमा, भवतीं नवलाख तारा ।
त्याविण शून्य हो पसारा ।
काय मंदिरीं जळूनी काट भारा (?) ।
दीपकावाचून अंधेरा ।
व्यर्थ रिकाम्या जमा करून गारा ।
लाल नही, अवघ्या दूर सारा ।
चाल । मोराचे चांगुलपन झुरे पाहुन आपले पायासी ।
जी गत बाई माझी हिकडं ती गत असल तिकडं त्यासी ।
ही काया हंसाविण ग ।
कौव्री फे ( ) फळावाचून ग ।
स्वामीविण मंदिर सुनें ग । धुंडाळी दिशा दाही भला ग ॥२॥
कोणासी दावूं सोळा शृंगार करून लेणं ? ।
दैव निघेल ग ऊन । (?)
लोढतिवाशे रंगम्हालीं ग जमखाने ।
सख्याविण अवघें सुने ।
अतां नाहीं मजला या मंदिरीं ग राहणें ।
गावाबाहेर माझें ठाणें ।
चाल । धनदौलत ही अवघी द्या लुटुन बाह्मणासी ।
हत्तीघोडे हरणे रावे द्या सोडुन पक्ष्यांसी ।
जरीठाणं माझं घ्या ग । सखयांनो तुम्ही ल्या ग ।
खुशाल अपले घरीं रहा ग । आता मी वैरागीण बाई ग ॥३॥
असें ईश्वरा तुवा माजें काय केलें ? ।
पूर्वसंत्तितीं हेंच लिहिलें ।
स्वामी माझे मशिं कां अंतरले ? ।
जिवा लागले प्रेमभाले ।
दत्तात्रिया गुरूचे सुमरन केलें ।
चित्तमन लक्ष येक धरलें ।
चाल । कवीराज महाराज बिरोबा नारी आले साजण मंदिरीं ।
खुशाल माजा कर सुंदरी । सिदराम लहेरीचे ख्याल चुनदे । गलीत हो कविराज बिलंदे ।
धोंडी फकरू कवि बाजींदे । तात्याजी खंडु खुब तर्क करून गाई ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:28.1570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कावेखोर

  • वि. युक्तिबाज ; धूर्त ; आंतल्या गांठीचा ; लबाड ; वस्ताद ; गुप्त कट करणारा ; कारस्थानी . ' असली कावेबाज वक्ली करण्यास ... दुसरें स्थळच नव्हतें काय ?' - टि ४ . ४ . ५१ . ( कावा .) 
RANDOM WORD

Did you know?

aatmyathyatmya meaning
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site