TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
हे सुवर्णचंपके सखे, तुजला...

लावणी ३७ वी - हे सुवर्णचंपके सखे, तुजला...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी ३७ वी
हे सुवर्णचंपके सखे, तुजला घडिघडि पाहतों ।
केव्हा भेटशील म्हणुन वाट तुझी धरून उभे राहतों ॥धृ०॥
स्त्रीनायकपद योग्य शोभसी तूं सुंदर सगुणा ।
पूर्णचंद्र मुखिं ढाळ जसा बंदर सुरती दाणा ।
अवयव शुद्ध शरिरलक्षणें सामुद्रिक जाणा ।
सकल नारिमधें श्रेष्ठ तुझा दिसतो साधा बाणा ।
स्वतां कुशल, अंगिंच्या जाणसी सर्व खुणाखाणा ।
हात लाविल एक तुला, कोणता पुरुष असा शहाणा ? ।
मनोदयापासून लक्ष तुजवर पुष्पें वाहतों ॥१॥
उंचनिंच नेमस्त लहान बांधा, दंडिं वाकी ।
चिर आवरुन मेदिनी चालतां हळु पाउल टाकी ।
क्षणाक्षणा कुचकमळें हातानें पदराआड जाकी ।
वेळोवेळीं वेगळ्या तुझ्या शृंघाराच्या नोकी ।
शुद्ध विषय अम्ही लंपट झालों तुजवरते शोखी ।
मनोहरणी वल्लभे अशीच्या पाईं द्यावी डोकी ।
काय बिसाद, जिवाचीं संकटें मरणाचीं साहतों ! ॥२॥
अशि सुंदर निर्माण कोणत्या देवानें केली ? ।
स्वरुप दिसे सकुमार, ओठ जणुं पवळ्याची वेली ।
बसणें, हंसणें, बोलणें, चालणें मजालसीखालीं ।
भर नौती डळमळित, सदा जणुं मदनानें नाहाली ।
अतिनाजुक लावण्य, प्रथम तारुण्याची कळी ।
वाट चुकुन स्वर्गाची थेट रंभा भूतळिं आली ।
देह वाहतों आपला, तुला प्राणापेक्षां चाहतों ॥३॥
तुझें आमचें मन जडो, न पडो अंतर कोणे काळीं ।
दर्शनसुख वर्षते जशी पर्जन्याची पाहाळी ।
सर्वामुखिं चांगली दृष्टिनें जननेत्रीं न्याहाळी ।
तुजविरहित बायका जशा गारा रानोमाळीं ।
ब्रह्मदेवें तप केलें निराकृति जन्माचे वेळीं ।
या परिची निर्मिली सगुण गुणमुद्रा वेल्हाळी ।
होनाजी बाळा म्हणे, मागशील तेंच आणुन देतों ।
खुषमर्जी अंतरीं, तुझ्या घरिं नित येतों जातों ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:21.6700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

leptophloem

  • रुद्धपरिकाष्ठ 
  • पूर्ण वाढ न झालेली परिकाष्ठाची अवस्था 
RANDOM WORD

Did you know?

घरातील देव्हार्‍यात कोणते देव पूजावेत आणि कोणते नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.